23. kwietnia 2005

Przyszłość regionu

O przyszłości śląskiego sektora energetycznego, jego szansie nadania napędu Unii Europejskiej, a także o kondycji gospodarczej starych i nowych państw członkowskich dyskutowali w sobotę w Katowicach: Eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, Krzysztof Żmijewski były Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Grzegorz Szpyrka były Wicemarszałek Województwa Śląskiego, gospodarz spotkania.


22. kwietnia 2005

Konferencje w Krakowie

W piątek Prof. Jerzy Buzek uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach zorganizowanych (przez Uniwersytet Jagielloński oraz Wyższą Szkołę Europejską) w Krakowie. Rano wziął udział w panelu komputerowym konferencji prawa autorskiego, w czasie którego przedstawił stan prac Parlamentu Europejskiego nad prawem patentowym oraz swój pogląd w tej sprawie. Po południu Prof. Buzek moderował jedną z sesji konferencji „The Borders of European Integration” poświeconą funkcjonowaniu unijnych granic wewnętrznych i zewnętrznych.


21. kwietnia 2005

Opinie przygotowane przez Jerzego Buzka

21 kwietnia Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła dwie opinie do rozporządzeń o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ogólnych zasadach dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Socjalnego i Funduszu Spójności.
Obydwie opinie zostały przygotowane przez posła Jerzego Buzka i zostały przyjęte jednomyślnie.


14. kwietnia 2005

Forum Europa - Rosja

Blisko 150 ekspertów, polityków, biznesmenów i dziennikarzy z Rosji i krajów Unii Europejskiej wzięło udział w zorganizowanym przez Instytut Wschodni krynickim Forum Europa-Rosja. Przez dwa dni dyskutowali o przyszłości stosunków europejsko-rosyjskich. Pierwszy z paneli dyskusyjnych Forum pod tytułem: "Globalizacja, konsolidacja - jak zapewnić gospodarczą konkurencyjność Europie i Rosji?" poprowadził jako moderator prof. Jerzy Buzek. W panelu uczestniczyli również: Marek Belka - Premier RP, Aslambek Aslakhanov - Doradca Prezydenta FR, Ursula Stenzel - Parlament Europejski, Grupa OVP/EPL oraz Jurij Afanasjew jeden z liderów dawnej opozycji demokratycznej.


12. kwietnia 2005

Jerzy Buzek sprawozdawcą PE

Premier Jerzy Buzek został sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie
Siódmego Programu Ramowego, dotyczącego finansowania badań naukowych z
budżetu Unii Europejskiej.
Tym samym będzie on odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska PE w
negocjacjach z pozostałymi instytucjami w sprawie realizacji tego programu.
Siódmy Program Ramowy to 45 mld euro w latach 2007-2010. Żaden inny
program nie ma takiego wzrostu: poprzedni Program Ramowy, na lata 2003-2006,
dysponował budżetem w wysokości 17 mld euro. Komisja Europejska zdecydowała
też, iż w latach 2007-2013 przeznaczy na badania naukowe blisko 70 mld euro.


8. kwietnia 2005

Z konkursu do Brukseli

Na początku kwietnia Biuro Poselskie Eurodeputowanego prof.
Jerzego Buzka zorganizowało kolejną wycieczkę do Brukseli. W wyjeździe
uczestniczyło 49 laureatów konkursów o Unii Europejskiej ogłoszonych przez
prof. Buzka. Najważniejszym punktem wycieczki było królestwo Belgii i jego
stolica - Bruksela "gwoździem programu" wizyta w Parlamencie Europejskim i
spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem. Uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni po
salach Parlamentu i sali plenarnej; wyczerpująco odpowiedziano na wszystkie
pytania i wyjaśniono strukturę pracy Parlamentu.
Wieczorem młodzież miała niezwykłą okazję, by porozmawiać podczas wspólnej
kolacji z prof. Buzkiem na stopie mniej oficjalnej.