13. grudnia 2004

Korfanty a nowoczesna chadecja

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka w Katowicach, zorganizowało konferencję naukową: "Myśl Wojciecha Korfantego w kontekście działalności nowoczesnej chadecji w Europie (EPP-ED)". Konferencja odbyła się w auli III LO im.A.Mickiewicza w Katowicach. Prof. Buzek wygłosił wykład na temat: "Ram programowych europejskiej chrześcijańskiej demokracji", w którym poruszył istotę tworzenia się nurtu chadeckiego w Europie. Wśród uczestników konferencji byli: duchowni, parlamentarzyści, samorządowcy oraz młodzież ze szkół średnich ze Śląska i Zagłębia.


12. grudnia 2004

Turniej piłki siatkowej

W Czarnym Lesie zorganizowany został „Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn Pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka – członka grupy EPP/ED”. W turnieju brały udział cztery drużyny siatkarskie z województwa Śląskiego; drużyna Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, drużyna z gminy Poczesna, drużyna „Lotnik Kościelec” z gminy Rędziny oraz drużyna z gminy Mykanów. Na zakończenie Turnieju odbył się Mecz pokazowy siatkówki z udziałem Pana prof. Jerzego Buzka i samorządowców regionu częstochowskiego i lublinieckiego.


10. grudnia 2004

Spotkanie z przedstawicielami władzy lokalnej

10 grudnia w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
w Częstochowie odbyło się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami władz lokalnych. Podczas spotkania były poruszane następujące tematy: wykorzystanie funduszy strukturalnych przez władze samorządowe i uczelnie wyższe regionu częstochowskiego; współpraca między miastem Częstochowa a wyższymi uczelniami częstochowskimi; promocja małych i średnich przedsiębiorców w kraju; programy naukowo-badawcze realizowane na terenie miasta; współpraca pomiędzy miastami Częstochowa, Myszków i Lubliniec.


4. grudnia 2004

Młodzież w Parlamencie Europejskim

W dniach 30.11-04.12.2004 odbył się pierwszy wyjazd studyjny grupy młodzieży
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizatorem wyjazdu było biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego prof. J. Buzka. W wyjeździe brało udział 41 osób, w skład grupy wchodziła młodzież gimnazjalna, licealna, jak również przedstawiciele mediów lokalnych. Pan Premier osobiście oprowadzał młodzież po Parlamencie Europejskim
oraz informował uczestników wyjazdu na temat bieżących prac Parlamentu Europejskiego. Młodzież odwiedziła ponadto Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli gdzie wysłuchała prelekcji dyrektora Biura Pana Pawła Klimka na temat promocji woj. Śląskiego
za granicą.


1. grudnia 2004

Debata oraz spotkanie z młodzieżą

W Brukseli podczas obrad częściowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbywała się debata na temat sytuacji na Ukrainie. W swoim wystąpieniu prof.J. Buzek zaapelował do społeczności międzynarodowej o jeszcze większe zaangażowanie w sprawy Ukrainy oraz o wzięcie czynnego udziału w procesach politycznych dokonujących się u naszego wschodniego sąsiada.


26. listopada 2004

Seminarium „Polak – Europejczyk”

Seminarium „Polak – Europejczyk” połączone z quizem europejskim zorganizowano 26 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Profesor J. Buzek wygłosił prelekcje na temat obecnej sytuacji związanej z wyborami na Ukrainie a członkowie Klubu Europejskiego „Eurofan” przedstawiali swoje refleksje na temat harmonijnego współżycia z przedstawicielami innych kultur. Finałem spotkania z przedstawicielami Klubów Europejskich z regionu częstochowskiego było wręczenie przez prof. Buzka nagród rzeczowych laureatom quizu europejskiego.