Ruszyło Europejskie Forum Nowych Idei 9.5 - tym razem w wyjątkowej formule online, ze studia w Warszawie.  Jerzy Buzek prowadził sesję planarną: Świat, Europa, Polska po pandemii. Do dyskusji zaprosił Henrykę Bochniarz, Andę Rottenberg, prof. Rafała Markowskiego i Rafała Modrzejewskiego, prezesa ICEYE.

Uczestnicy rozmawiali o konsekwencjach pandemii i lockdownu. Jako że, wirus zburzył fundamenty świata, jaki znaliśmy, paneliści poszukiwali nowych idei: nowego podejścia do globalizacji, do gospodarki, do pytań o dylemat wolność czy bezpieczeństwo, o rolę państwa w gospodarce i życiu społecznym, do kształtu współczesnych relacji społecznych szerzej – od dystansu społecznego, przez system kształcenia, miejsce pracy w życiu człowieka, po kulturę i kształt nowej cywilizacji, która bezwzględnie i koniecznie musi powstrzymać zagrożenie, jakie dla środowiska naturalnego niesie działalność człowieka. Rozmowa dotyczyła również rozwoju technologii, który powinien mieć celowy, a nie losowy charakter.