Parlament Europejski przyjął dzisiaj większością głosów dyrektywę o prawach autorskich. Po głosowaniu Premier Jerzy Buzek wydał następujące oświadczenie:

„Przeszła ważna dyrektywa o prawach autorskich, którą zdecydowanie popieram. Jest to wynik długiej i owocnej pracy w Parlamencie Europejskim oraz negocjacji z rządami państw członkowskich, które zatwierdziły już to porozumienie.

Jestem gotów bronić zapisów tej dyrektywy, także w dyskusji publicznej, gdyż uważam, że obawy z nią związane są nieuzasadnione, jej zapisy nie zagrażają internautom i wolności wymiany myśli w Internecie, a konieczność uregulowania kwestii praw autorskich w Europie - jest paląca.

Nie wziąłem jednak udziału w głosowaniu ze względu na oczywisty konflikt interesu: sprawa dotyczy również bezpośrednio najbliższej osoby z mojej rodziny.”