Prof. J. Buzek w nowej komisji

Prof. J. Buzek w nowej komisji

Prof. J. Buzek jako jedyny polski poseł do PE został członkiem nadzwyczajnej Komisji Parlamentu Europejskiego do Przeciwdziałania Zmianom Klimatycznym. Przewodniczącym w/w komisji został Poseł Guido Sacconi (Włochy). Komisja została powołana przez Prezydium Parlamentu Europejskiego na wniosek grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Zajmie się ona opracowaniem stanowiska Parlamentu Europejskiego w kwestii walki ze społecznymi i ekonomicznymi skutkami zmian klimatycznych, w szczególności wobec zaplanowanej na koniec 2007 roku konferencji klimatycznej w Bali. Jej zadaniem będzie również stworzenie mechanizmów inkorporujących walkę ze zmianami klimatycznymi do wszystkich unijnych polityk.

Komisja ma 12 miesięcy na opracowanie szczegółowego raportu i zaleceń na przyszłość, szczególnie na okres po 2012 roku.