Sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

W mijającym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wczesnego wykrywania oraz wczesnego leczenia HIV/AIDS. Posłowie poparli również program "Owoce w szkole", mający na celu promocję pozytywnych nawyków jedzenia warzyw i owoców w szkołach - głosowano za znacznym zwiększeniem budżetu na realizację w/w programu aż do 500 milionów w latach 2009/2010. To tylko niektóre wymienione punkty posiedzenia plenarnego, które wpisały się w program obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas priorytetowej debaty dotyczącej kryzysu finansowego po spotkaniu na szczycie państw G20 posłowie wskazywali na konieczność reformy nadzoru nad rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi i funduszami inwestycyjnymi.

Szczegółowy opis i podsumowanie Sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w dniach 17-20 listopada 2008 roku, znajdą Państwo w załączonej poniżej Publikacji, opracowanej przez Dział Prasowy Parlamentu Europejskiego. Zawiera ona streszczenia raportów i dokumentów, które były przedmiotem obrad w trakcie minionego tygodnia.