Informacje podstawowe

Parlament Europejski jest przedstawicielstwem narodów państw Unii Europejskiej. Jest jednoizbowym, wielonarodowym i największym parlamentem na świecie. Reprezetuje on obecnie 454 mln obywateli Europy z 25 państw.

Obywatele wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wybierają swoich reprezentantów do Parlamentu na 5-letnią kadencję w ogólnopowszechnych, wolnych i tajnych wyborach. Po rozszerzeniu UE o nowe państwa członkowskie w maju 2004 Parlament Europejski liczy 732 eurodeputowanych. Polska ma obecnie 54 parlamentarzystów. Wybory do PE przeprowadzane są w jednym czasie we wszystkich państwach członkowskich, ale w oparciu o narodowe i odrębne ordynacje wyborcze. Ostatnie wybory parlamentarne odbyły sie w dniach 10-13 czerwca 2004, przy czym w Polacy udali się do urn w dn. 13. czerwca. PE nie może być rozwiązany przed upływem kadencji.

Parlament pracuje w trybie sesyjnym. Sesje trwają rok z przerwą wakacyjną. W Parlamencie funkcjonuje 20 stałych komisji parlamentarnych specjalizujących się w różnych dziedzinach oraz działa 7 frakcji politycznych reprezentujących europejska scenę polityczną. Na czele Parlamentu stoi Przewodniczący. Za organizacje prac Parlamentu odpowiedzialne są Prezydium i Konferacja Przewodniczących.

Parlament Europejski jest pod wieloma wyględami wyjątkowym parlamentem, w którym mówi się w ponad 20 językach i który obraduje w dwóch różnych miastach europejskich. Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim z 1997 roku główną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, gdzie odbywa się 12 tygodniowych sesji plenarnych w roku. W Brukseli natomiast obradują komisje parlamentarne i frakcje polityczne. Dodatkowo organizowane są tam nadzwzczajne sesje plenarne nazywane "mini sesjami", które trwają jeden lub dwa dni. Także Luxemburg jest miejscem pracy Parlamentu, gdzie swoją siedzibę mają Sekretariat Generalny i wydziały administracyjne Parlamentu.

Parlament Euroepjski jest jedyną instytucją wspólnotową, która obraduje na forum publicznym. Debaty, opinie oraz rezolucje są publikowane w "Dzienniku Urzedowym" EU.