Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej - Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Debata, Strasburg

Panie Przewodniczący,

Chciałem pogratulować Poseł Jordan Cizelj doskonałego, bardzo obszernego sprawozdania. Jest w nim wszystko co powinno być, ale również chciałem pogratulować Panu Komisarzowi Verheugenowi, Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, przemówienia, które przed chwilą wygłosił, ponieważ mogę je poprzeć w całości.

Kiedyś było: najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. Dzisiaj na szczęście jest inaczej, wyrośliśmy z tego. Pamiętajmy, że Strategia lizbońska to w głównej mierze działania przemysłu. A więc produkcja, produkty, konkurencyjne produkty, przy czym chodzi o przemysł od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po wielkie koncerny. Uważam, że dla naszego przemysłu, właśnie tego od najmniejszych do największych firm, ważnych jest pięć punktów. One były poruszane, ale chciałbym wzmocnić.

Po pierwsze – innowacyjność. Do tego potrzebne są badania i rozwój, to jasne, ale to jest inny problem (7. Programu Ramowego w Unii Europejskiej i również programów krajowych). Ale do tego potrzebne są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, a więc tworzenie warunków makroekonomicznych, aby wygrywała na rynku innowacyjność, nowe technologie, a nie, na przykład, pomoc publiczna.

Po drugie, stworzenie dla banków takich możliwości działania i zachęcenie ich do podejmowania kredytów wysokiego ryzyka, dlatego że innowacyjność to jest ryzyko.

Po trzecie, musimy przeciwdziałać monopolom na naszym rynku. O tym teraz dyskutujemy i o tym mówimy w zakresie wolnego rynku energii. Jak wiadomo, nie jest to takie proste, ale musimy jednocześnie ochronić nasz rynek przed dumpingiem z zewnątrz Unii Europejskiej.

Po czwarte, musimy upraszczać prawo, stosować lepszą regulację. Każde działanie, które podejmuje na ten temat Komisja Europejska, Pan Komisarz Verheugen, każde takie działanie należy poprzeć.
Po piąte, należy stworzyć podstawy prawdziwej solidarności energetycznej i surowcowej, bo bez tego nie ma rozwoju przemysłu. Wprowadzić daleko posuniętą standaryzację i wreszcie koordynację polityki także ze szczebla Unii i powiązanie z polityką państw członkowskich.

Podobnie jak polityka regionalna w każdym państwie jest w jakiś sposób koordynowana na szczeblu krajowym, tak polityka każdego państwa członkowskiego musi być koordynowana od góry. I wreszcie ostatni punkt, normy ochrony środowiska i ochrony klimatu - musimy ich przestrzegać. Naszym zamiarem jest być nadal liderem w tej dziedzinie, ale musimy to robić z umiarem dla dobra naszego przemysłu.

Data wystąpienia: 
21. maj 2008
Miejsce: 
Debata, Strasburg