Dane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego

Debata, Strasburg

Panie Przewodniczący,

Gratuluję Panu Sprawozdawcy sprawozdania.

Społeczność międzynarodowa otrzymała niedawno dokument IPCC zajmujący się szeroką, naukową analizą problemu ocieplenia. My w naszym sprawozdaniu i w naszej rezolucji właśnie o nim mówimy. Większość badaczy, a także rządy państw uczestniczących w panelu – sto kilkadziesiąt państw – zaakceptowały ten dokument 4-tego forum IPCC. Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu. Słyszeliśmy je także na tej sali. Warto więc przede wszystkim przyjrzeć się tym kontrowersjom.

Przede wszystkim dzisiaj niemal wszyscy zgadzają się, że ocieplenie klimatu jest faktem, nawet jeśli gdzieniegdzie na ziemi jest przejściowo zimniej niż dotąd. Ocieplenie wydaje się więc bezdyskusyjne, między innymi dzięki 4-temu Raportowi IPCC. I przytaczanie kolejnych dowodów na przybliżanie się kataklizmu związanego ze wzrostem temperatury nie jest już dzisiaj tak bardzo potrzebne, natomiast warto pokazywać i udowadniać, co jest przyczyną wzrostu temperatury.

Proszę pamiętać, że zdecydowana większość naukowców, poważnie badających ten problem, uznaje, że największą, choć nie jedyną, odpowiedzialność za ocieplenie ponosi człowiek. W szczególności emisja gazów cieplarnianych. Warto jednak włożyć dalszy wysiłek w udokumentowanie i udowodnienie tej tezy. Badania przyczyn ocieplenia powinny być stanowczo kontynuowane i to powinien być także ważny wniosek z naszych rozważań.

Ale już dzisiaj – pamiętajmy, to jest najważniejsze – prawdopodobieństwo, że przyczyną ocieplenia są gazy cieplarniane emitowane przez człowieka jest tak duże, że należy działać. Dlatego Unia Europejska zajęła pozycję światowego lidera w ograniczeniu emisji. Tym bardziej ważne jest jednak dla nas, Europejczyków, uzyskanie światowego porozumienia w tej sprawie, w Poznaniu i Kopenhadze. Pamiętajmy, że sami nie uratujemy planety. Ale zaniechanie naszych własnych działań dzisiaj byłoby niewybaczalne. To jest nasza cywilizacyjna odpowiedzialność.

Data wystąpienia: 
21. maj 2008
Miejsce: 
Debata, Strasburg