Dalsze działania związane z deklaracją paryską z 2005r. w sprawie skuteczności pomocy

Debata, Strasburg

Gratuluję Panu Sprawozdawcy,

Sprawozdanie jest bardzo obszerne, szerokie, wyczerpujące. Przyznam się, że czytając to sprawozdanie zagubiłem nawet najważniejszy cel. Jednak Pan Poseł Sprawozdawca bardzo wyraźnie określił ten cel i główne zadanie sprawozdania w wystąpieniu na początku naszej dyskusji.

Zabieram głos, bo w ostatnich latach pojawił się nowy element. Zmiany klimatyczne spowodowały dramatyczne skutki w niektórych krajach rozwijających się. Chodzi o to, aby niosąc pomoc zaakcentować, że robimy to dzisiaj także dlatego, że Unia Europejska uznaje zagrożenie zmianami klimatycznymi za wyzwanie cywilizacyjne, a także swoją cywilizacyjną odpowiedzialność. Powinniśmy więc, ze względu na zagrożenie ociepleniem, znacząco zwiększyć fundusze, wzmocnić działania donatorów.

Taki punkt widzenia i takie działania pokazywać będą naszą strategię w zakresie unijnego priorytetu "zwalczanie zmian klimatycznych".

Powinniśmy naszą pomoc skierować też na odnawialne źródła energii w krajach rozwijających się (oczywiście zwalczanie głodu jest najważniejsze, ale mówię o dodatkowych środkach), a także na przezwyciężenie bezpośrednich skutków ocieplenia, na działania dostosowawcze związane na przykład z zalewaniem wybrzeży, zasoleniem gleby, niespotykanymi dotąd suszami i powodziami.

Pamiętajmy, że naszym celem, priorytetem politycznym Unii Europejskiej jest uzyskanie globalnego porozumienia w sprawie przeciwdziałania ociepleniu. Negocjacje odbędą się w Poznaniu w 2008 r. i Kopenhadze 2009 r. Jeśli mamy do porozumienia przekonać inne kraje, musimy ograniczać emisję i rozwijać nowe technologie wewnątrz Unii i świadczyć szczególną pomoc krajom rozwijającym się.

Data wystąpienia: 
22. maj 2008
Miejsce: 
Debata, Strasburg