Wewnętrzny rynek energii

Debata, Strasburg

Debata - Wewnętrzny rynek energii - Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej – Agencja ds. Współpracy pomiędzy Organami Regulacji Energetyki – W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii.

Dziękuję Pani Przewodnicząca,

Gratuluję Panu Komisarzowi, a także Sprawozdawcom za świetne sprawozdania i za dobre przygotowanie takich dyrektyw, które mogą ujednolicić europejski rynek energii. Długofalowe inwestycje, zasada solidarności, dostęp do rynku, regulacje transgranicznego przepływu - to wszytko są ważne cele tych regulacji. Ale pamiętajmy, że najważniejszy na końcu jest konsument - i temu służą te wszystkie regulacje - ochrona konsumentów, interes użytkowników, energii w Unii Europejskiej. Pamiętajmy także, że nasze regulacje nie rozwiążą wszystkich problemów, np. wzrostu cen ropy czy też nie zapobiegną one wzrostowi cen energii w związku z wprowadzeniem kosztu emisji CO2, ale znaczenie uproszczą, znacznie wesprą nasze działania na rzecz użytkowników energii.

Powiedzmy sobie tak, mamy świadomość, że rozwiązanie z raportu Pani Morgan nie będzie prawdopodobnie ostateczne. Mamy tutaj, wobec tego, bardzo dobrą podstawę do dyskusji z Radą na temat ostatecznego rozwiązania. To rozwiązanie ostateczne, jeżeli chodzi o prąd elektryczny, powinno być w miarę odległe od tych rozwiązań w drugim pakiecie, bo inaczej wprowadzenie trzeciego pakietu nie miałoby sensu. Równocześnie rozwiązania dla gazu powinny być zbliżone do rozwiązań dla elektryczności, ale absolutnie nie muszą być identyczne.

I wreszcie punkt również ważny - dostęp stron trzecich do rynku, dostęp stron z krajów trzecich. Dlatego to jest również kluczowa sprawa, aby nie uprzywilejować tych, którzy inwestują spoza Unii Europejskiej.

Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że to jedna z najtrudniejszych dyskusji jakie mieliśmy, prowadzona bardzo merytorycznie i z szacunkiem dla wszystkich.
Dziekuję za uwagę.

Data wystąpienia: 
17. czerwiec 2008
Miejsce: 
Debata, Strasburg