Niskowęglowe technologie sposobem na zmiany klimatyczne

Parlament Europejski

„Unia musi osiągnąć cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych i energii odnawialnej zachowując konkurencyjną gospodarkę. Dlatego proponuję wsparcie ze środków unijnych dla tanich, niskoemisyjnych technologii energetycznych” powiedział Jerzy Buzek po głosowaniu w Parlamencie Europejskim swojego sprawozdania w sprawie Europejskiego Strategicznego Planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan).

„Europie zależy na bezpieczeństwie energetycznym, ale również na energii ekologicznej i możliwie taniej. Obecne wyzwania jak zapobieganie ocieplaniu się klimatu i koszty związane z emisją CO2 nakładają na naszą gospodarkę duże obciążenia. Trzeba więc ograniczyć emisje, aby zmniejszyć koszty. Kluczem do rozwoju są inwestycje w bezemisyjne technologie”.

„Polska ma tu szczególnie dużo do skorzystania i wygrania. Nasza energetyka oparta na węglu wymaga przebudowy technologicznej. Musimy więc opracować i zastosować technologie sprawnego wytwarzania prądu elektrycznego z węgla oraz wyłapywania i składowania CO2. Pierwsi inwestorzy mogą przy tym liczyć na zachęty ze strony Unii” dodał Jerzy Buzek.

Proponowane technologie energetyczne będą rozwijane w kilku podstawowych kierunkach:
- bezpośrednie wykorzystanie słońca, wiatru i bioenergii
- bezemisyjne wykorzystanie paliw kopalnych, szczególnie węgla, przy wykorzystaniu technologii wychwytywania i składowania CO2
- energetyka nuklearna
- sprawność i oszczędność wykorzystania energii oraz inteligentne sieci energetyczne.

Zdaniem Jerzego Buzka - „Unia staje się zależna od dostaw energii, SET-Plan ma pomóc uniezależnić się Wspólnocie i zmniejszyć koszty energii dla konsumentów. Niezbędne jest jednak dofinansowanie programu z poziomu UE”.

Sprawozdawca proponuje dodatkowe finansowanie niskoemisyjnych technologii z budżetu Unii w wysokości 2 mld euro rocznie.

Data wystąpienia: 
9. lipiec 2008
Miejsce: 
Parlament Europejski