Przezwyciężenie kryzysu finansowego

Wystąpienie podczas sesji plenarnej w PE

Dziękuję Pani Przewodnicząca

Przezwyciężenie kryzysu finansowego jest dzisiaj najważniejsze, ale kryzys finansowy grozi przede wszystkim spowolnieniem gospodarczym i nie można zajmować się tylko finansami, bo na końcu chodzi zawsze o konkurencyjność gospodarki, o wzrost o miejsca pracy. Przyjęcie niewłaściwych rozwiązań legislacyjnych w pakiecie klimatyczno-energetycznym mogłoby pogorszyć rokowania na wyjście z kryzysu finansowego. Chcemy zrealizować podstawową zasadę 20 proc. redukcji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Pan Przewodniczący Rady, Pan Minister mówił o elastyczności pakietu klimatyczno-energetycznego o równowadze, która ma być zachowana przy jego przyjmowaniu. A co to oznacza? To powinno oznaczać zdolność do dostosowania pakietu, a szczególnie dostosowania systemu handlu emisjami do obecnej sytuacji, a jest ona całkowicie inna niż rok temu, pół roku temu, a nawet dwa miesiące temu. Ten sam cel redukcji emisji można osiągnąć różnymi metodami.

Znamy wyniki głosowania tej dyrektywy o handlu emisjami wczoraj w Parlamencie Europejskim w Komisji ENVI. Przyjmujemy je do wiadomości. Czeka nas teraz trialog bardzo trudny, bo regulacja jest tutaj pod wieloma zastrzeżeniami przyjmowana. Nie mieliśmy wystarczająco wiele czasu w Parlamencie, aby przedyskutować wszystkie problemy związane z dyrektywą związaną z emisjami i handlem emisjami. Dlatego zwracam się do prezydencji francuskiej i do Komisji Europejskiej, aby wzięły pod uwagę także wnioski i poprawki mniejszości. Pomimo że w większościowym głosowaniu w Komisjach Parlamentu Europejskiego niektóre z tych poprawek przegrały. Jeśli chcemy znaleźć dobre rozwiązanie musimy dzisiaj kierować się zdrowym rozsądkiem i sytuacją, która ciągle się zmienia i jest coraz gorsza, jeśli chodzi o prognozy gospodarcze,
Dziękuję bardzo"

Data wystąpienia: 
8. październik 2008
Miejsce: 
Wystąpienie podczas sesji plenarnej w PE