Trzeci Pakiet Energetyczny w Parlamencie Europejskim

Wystąpienie na posiedzeniu plenarnym PE w Strasburgu

Chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Ministrowi Barloo za świetne przygotowanie i doprowadzenie do końca negocjacji na temat pakietu energetyczno-klimatycznego. Niestety prace nad Trzecim Pakietem Energetycznym zostały odłożone na bok w czasie prezydencji francuskiej. Korzystając z okazji chcę podziękować Panu Komisarzowi Piebalgsowi za prace w pierwszej połowie tego roku, bo Trzeci Pakiet Energetyczny udało nam się w dużym stopniu przeprowadzić także w Parlamencie, dzięki ciągłym dyskusjom z Komisją i wielu poprawkom, które wprowadziliśmy.

Uważam, że mamy problem w pakiecie klimatycznym z tak zwanymi nieuzasadnionymi profitami, windfall profits. Głównym powodem tego rodzaju profitów jest brak prawdziwego rynku, brak odpowiednich powiązań. Trudno sobie wyobrazić windfall profits w przypadku sprzedaży samochodów, czy sprzedaży jabłek lub pomarańczy, dlatego że w produkcji i w handlu tymi artykułami istnieje wolny rynek i tutaj uzyskanie takich profitów byłoby niemożliwe.

Skoro zrobiliśmy tak wielki krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego, uchwalając pakiet energetyczno-klimatycznym, musimy poważnie pomyśleć teraz o działaniach na rzecz rynku - to jest nasz obowiązek. Zwiększenie konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne, które przyniesie wspólny rynek, to wszystko są sprawy, na które czekają przede wszystkim konsumenci.

Mam jeszcze konkretne pytanie do prezydencji francuskiej: Czy w czasie dyskusji nad pakietem energetyczno-klimatycznym zaszła jakaś zmiana stanowisk poszczególnych krajów w związku z Trzecim Pakietem Energetyczny? Bo dzisiaj widać wyraźnie, że dla realizacji pakietu klimatycznego absolutnie konieczne jest zakończenie prac nad Trzecim Pakietem Energetycznym.

Dziękuje bardzo.

Data wystąpienia: 
16. grudzień 2008
Miejsce: 
Wystąpienie na posiedzeniu plenarnym PE w Strasburgu