Przedstawienie Programu Prezydencji Czeskiej

Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka na sesji plenarnej w Strasburgu

"Gratuluję Panu Premierowi objęcia Prezydencji i gratuluję także trudnych, ale zarazem udanych pierwszych dwóch tygodni tej Prezydencji. Rozumiem doskonale słowa Pana Premiera na temat narodowej tożsamości, którą my kraje - pomiędzy wschodem a zachodem Europy - budowaliśmy z wielkim oddaniem.

Chciałbym zwrócić uwagę na sprawę, która wydaje mi się kluczowa dla tego półrocza - Trzeci Pakiet Energetyczny. Ten Pakiet mówi, po pierwsze, o wspólnym rynku energii, o wspólnej europejskiej Agencji i współpracy narodowych regulatorów, o połączeniach transgranicznych i wspólnych inwestycjach. A więc mówi o integracji, a innymi słowy - o solidarności energetycznej, o bezpiecznym zasilaniu w energię.

Po drugie, Trzeci Pakiet Energetyczny to także liberalizacja - sprawiedliwe reguły dostępu do sieci - czyli konkurencyjność rynku, a to oznacza zawsze mniejsze koszty i szkody dla środowiska i tańszą energię dla konsumentów, a więc tańszą energię dla gospodarki, co może pomóc w przezwyciężaniu kryzysu.

I po trzecie, wreszcie, Trzeci Pakiet Energetyczny to sprawiedliwe reguły działania krajów zewnętrznych na naszym rynku, wspólne kierunki zaopatrzenia krajów unijnych i możliwości transportu przez kraje trzecie. W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii, Trzeci Pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę. W każdym z trzech najważniejszych priorytetów Pańskiej Prezydencji: energia, ekonomia, europejski wschodni wymiar, Trzeci Pakiet może być użyteczny.
Apeluję do Pana Premiera o ten właśnie priorytet i o pełne zakończenie procedury w kwietniu, za 3 miesiące, w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim."

Data wystąpienia: 
14. styczeń 2009
Miejsce: 
Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka na sesji plenarnej w Strasburgu