Raport: „2050: przyszłość zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”

Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w debacie plenarnej

Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca.

Chciałem dołączyć się do gratulacji i podziękowań dla Karl-Heinza Florenza za tak dobry raport. Nie wchodząc w szczegóły tego raportu, chcę stwierdzić, że jest on po prostu do przyjęcia.

Chciałbym jeszcze wrócić do pakietu klimatycznego, który uchwaliliśmy w grudniu i podkreślić, że Unia Europejska rzeczywiście przyjęła bardzo zrównoważony pakiet. On nie zagraża gospodarce. Dokonaliśmy daleko idących zmian w tym pakiecie w ciągu kilkumiesięcznej dyskusji. To jest nasz wielki sukces.

Chciałbym w tym miejscu, sformułować, moim zdaniem, dwa najważniejsze zadania stojące przed Unią Europejską. Pierwsze zadanie: odpowiednie finansowanie tego, co zostało uchwalone w ramach pakietu, a także tych zobowiązań, które wynikają z raportu Florenza. Byłem sprawozdawcą SET planu w zeszłym roku i mówiliśmy przede wszystkim o tym, że nowe technologie, które mogą dać innowacyjność gospodarki europejskiej, które mogą dać nowy napęd ekonomiczny i gospodarczy muszą być na początku finansowane z poziomu Unii Europejskiej. Dlatego chciałem złożyć wyrazy uznania dla Komisji Europejskiej, na ręce obecnego tu Pana Komisarza Dimasa, za decyzję o przeznaczeniu 3,5 miliarda euro z niewykorzystanych środków, właśnie na inwestycje i na badania w zakresie technologii energetycznych, służących także ochronie klimatu. Panie Komisarzu to jest bardzo dobra decyzja. Teraz musimy szybko przeprowadzić ją przez Parlament. Zwracam się do Pana Ministra Bursíka. Również Rada powinna szybko potwierdzić tę wstępną decyzję Komisji Europejskiej.

Druga sprawa o kluczowym znaczeniu. Musimy oprzeć się na światowym porozumieniu. Przy takim właśnie założeniu pisany był raport Florenza. Nie wystarczą wysiłki negocjacyjne dwóch krajów - Polski i Kopenhagi, odpowiedzialnych za COP14 i COP15. Musimy się włączyć wszyscy: dyplomaci europejscy, nie tylko przedstawiciele prezydencji czeskiej. Nasi dyplomaci powinni na całym świecie negocjować, bo bez tego porozumienia światowego nasz pakiet i raport Florenza mają małe znaczenie. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze.

Dziękuję bardzo.

Data wystąpienia: 
3. luty 2009
Miejsce: 
Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w debacie plenarnej