Stan negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii

Debata podczas mini sesji plenarnej

Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować prezydencji francuskiej zajęcia się poważnie pakietem energetyczno-klimatycznym. Przede wszystkim dziękuję prezydencji za wysłuchanie niektórych uwag, które w Parlamencie Europejskim były wielokrotnie zgłaszane, ale nie były traktowane wystarczająco poważnie.

Koleżanki i Koledzy! Unia Europejska radziła sobie w najtrudniejszych momentach. Teraz też jest taka trudna chwila. Najważniejsze jest jednak, aby się wysłuchać nawzajem i być otwartym na przeciwne argumenty. Tego nam nigdy nie brakowało.
Chciałem przy okazji uspokoić mojego kolegę Claude´a Turmesa. Jeśli chodzi o mój kraj, jest pełna gotowość do przyjęcia pakietu jak najszybciej, a zgłoszone poprawki są nam dobrze znane w Parlamencie i w niczym nie zagrażają głównemu celowi pakietu – w niczym – jakim jest ograniczenie emisji.
Pakiet klimatyczny jest nam więc bezwzględnie potrzebny, i to jak najszybciej. Nikt o tym nie wie lepiej niż Polska. Jesteśmy odpowiedzialni za negocjacje na Konwencji klimatycznej i wiemy, że bez takiego pakietu nie posuniemy się naprzód w negocjacjach światowych. Chodzi o pakiet, który realizuje wszystkie założone cele, powtarzam wszystkie cele do 2020 roku, ale który jest łatwiejszy do przyjęcia przez naszą europejską gospodarkę.
Tylko taki pakiet może być także wzorem dla innych, a chodzi nam właśnie o taki pakiet. I tylko silna i niezagrożona gospodarka może być zdolna do inwestowania na rzecz ochrony klimatu. Jeśli osłabimy gospodarkę, skąd weźmiemy środki na walkę z ociepleniem? Dlatego ta dyskusja jest tak ważna i dlatego jest ważne wysłuchanie nawzajem swoich argumentów.

Data wystąpienia: 
4. grudzień 2008
Miejsce: 
Debata podczas mini sesji plenarnej