Sieci i usługi łączności elektronicznej - Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej - Pełne wykorzystanie potencjału dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na na

Wystąpienie na sesji plenarnej w Brukseli

Pani przewodnicząca! Chciałem zacząć od gratulacji dla pani komisarz Reding. W rok po regulacjach związanych z roamingiem mamy kolejny pakiet, bardzo ważny szczególnie dla konsumentów. I gratulacje dla sprawozdawców, bo należało zgrać aż cztery sprawozdania. I wydaje mi się, że to zgranie jest bardzo dobre.

Chciałem powiedzieć, że ochrona konsumentów, o której mowa w regulacjach, w sprawozdaniu pana Harboura, wiąże się bardzo blisko z rozdziałem dywidendy, dlatego że to konsumenci właśnie oczekują odpowiedniego rozdziału tej dywidendy cyfrowej. I ważna byłaby – tak jak było proponowane w czasie wystąpienia pani komisarz Reding – optymalizacja wykorzystania widma w skali europejskiej, koordynacja. Telewizja i telefonia komórkowa – to się proponuje jako głównych beneficjentów dywidendy – ale ja chciałem podkreślić jedną ważną rzecz: bezprzewodowy Internet. Na wielu terytoriach Europy bezprzewodowy Internetu jest jedyną możliwością dostępu szerokich milionów obywateli do Internetu. Szczególnie dotyczy to terytoriów wiejskich albo odległych terytoriów europejskich. I chciałem powiedzieć, że jeśli wzrost gospodarczy z tego właśnie sektora, o którym mówimy, jest szczególnie silny, to na bezprzewodowy Internetu szerokopasmowy należy przeznaczyć znaczną część dywidendy, która powstaje.
Drugi punkt ważny – badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy. Joint Research Centre mogłoby takie badania przeprowadzić. I chciałem zapytać Panią Komisarz, czy to rzeczywiście jest przedmiotem jakichś rozważań. Były trzy sprawy najważniejsze: możliwość wyboru dla konsumentów, regulacje muszą pomagać inwestycjom i konkurencyjności oraz wzmocnienie rynku wewnętrznego. Uważam, że wymaga to lobbingu nie tylko na terenie Parlamentu, ale i na terenie Rady, a więc w każdym kraju członkowskim.

Data wystąpienia: 
2. wrzesień 2008
Miejsce: 
Wystąpienie na sesji plenarnej w Brukseli