Prezydium

Joseph Daul Przewodniczący
Joseph Daul Przewodniczący
Jaime Mayor Oreja Wice-przewodniczący
Jaime Mayor Oreja Wice-przewodniczący
Corien Wortmann-Kool Wice-przewodnicząca
Corien Wortmann-Kool Wice-przewodnicząca
József Szájer Wice-przewodniczący
József Szájer Wice-przewodniczący
Manfred Weber Wice-przewodniczący
Manfred Weber Wice-przewodniczący
Vito Bonsignore Wice-przewodniczący
Vito Bonsignore Wice-przewodniczący
Othmar Karas Wice-przewodniczący Skarbnik
Othmar Karas Wice-przewodniczący Skarbnik
Paulo Rangel Wice-przewodniczący
Paulo Rangel Wice-przewodniczący
Marian-Jean Marinescu Wice-przewodniczący
Marian-Jean Marinescu Wice-przewodniczący
Ioannis Kasoulides Wice-przewodniczący
Ioannis Kasoulides Wice-przewodniczący
Gunnar Hökmark Wice-przewodniczący
Gunnar Hökmark Wice-przewodniczący