Konferencja - "Debiut naukowy – zrównoważony rozwój"

Konferencja - "Debiut naukowy – zrównoważony rozwój"

Organizowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój” można określić jako trwały element stymulowania środowiska studentów, poszukujących możliwości samorealizacji na polu nauki. Już trzeci rok z rzędu organizujemy podsumowanie projektu podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która tym razem została zorganizowana na terenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Ponadto równocześnie z konferencją ukazuje się publikacja, której celem jest przedstawienie poglądów – młodych naukowców studiujących na wyższych uczelniach – na otaczający ich świat, przez pryzmat zrównoważonego rozwoju.

Rosnące zainteresowanie udziałem w tym projekcie ze strony stojących na początku samodzielnej drogi naukowej studentów, utwierdza organizatorów w przekonaniu o słuszności przyjętych założeń. Zatem, wychodząc na przeciw potrzebom braci studenckiej i wypełnienia minimum niezbędnego do dalszego samodzielnego realizowania się na polu nauki, ciężar tych obowiązków, a zarazem takie wyzwanie na siebie przyjęli: Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka, dra h.c. multiplex, posła do Parlamentu Europejskiego – w Raciborzu, we współpracy z:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Kołem Naukowym Doktorantów Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, a stronę ukraińską reprezentowała НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.
O słuszności realizowanej idei, stworzenia możliwości publikacji swoich przemyśleń studentom jeszcze nie posiadającym tytułu naukowego, a wykazującym takowe aspiracje jest fakt, że do tej edycji napłynęły prace studentów z 26. czołowych polskich uczelni:
1. Akademia Krakowska im. A. Frycza Modrzewskiego,
2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
3. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach,
4. Katolicki Uniwersytet Lubelski,
5. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej,
6. Politechnika Śląska,
7. Politechnika Świętokrzyska,
8. Politechnika Wrocławska,
9. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
10. The University of Edinburgh,
11. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
12. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
13. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
16. Uniwersytet Jagielloński,
17. Politechnika Koszalińska,
18. Uniwersytet Łódzki,
19. Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie,
20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
21. Uniwersytet Opolski,
22. Uniwersytet Szczeciński,
23. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu,
24. Uniwersytet w Białymstoku,
25. Uniwersytet Warszawski,
26. Uniwersytet Wrocławski.

Po raz kolejny tematem przewodnim projektu ustanowiono zrównoważony rozwój. Tym samym zachęcono i zaproszono zainteresowanych do przygotowania autorskiego artykułu zakładając, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości. W zaproszeniu wskazano na podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju, nazywanego także ekorozwojem.
Ponadto w regulaminie i zaproszeniu do udziału w projekcie „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój”, określone zostały podstawowe kryteria szeroko pojmowanej naukowości. Poinformowano przygotowujących artykuły, że Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i prowadzenia procesu myślowego.
W edycji polskiej i anglojęzycznej (bowiem zakwalifikowano do publikacji wybrane artykuły nadesłane w języku angielskim) Debiutu naukowego – 2012, Rada Naukowa pracowała w składzie:
– Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – dr h.c. multiplex, – Wice Przewodniczący: dr Teresa Jemczura – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, prof. dr hab. Paweł Czarnecki – Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, – Członkowie: prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski – dr h.c. multiplex, dr Anatol Bodanko i mgr Henryk A. Kretek (sekretarz).
W części ukraińskiej Debiutu naukowego – 2012, Rada Naukowa pracowała w
składzie:
– Wice Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Nella G. Nyczkało z Narodowej Akademii Pedagogicznych Nauk Ukrainy, z którą współpracowali: prof. dr Anatołіj Іwanowicz Kuźmіnskij, prof. dr Olena Anatołіwna Bіda, prof. dr hab. Oleksandra Antonіwna Dubasjeniuk, prof. Oleksіj Wasilowicz Marczenko, oraz dr Katerina Kasiarum (sekretarz).

Członkowie Rady Naukowej pracowali nad artykułami niezależnie od siebie.
Przedsięwzięcie „Debiut naukowy 2012 – zrównoważony rozwój” zakończyła międzynarodowa konferencja naukowa, przy udziale znakomitych gości i naukowców z Przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem i Prezydentem Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof.
Wasilijem Kremieniem.
Organizatorzy i Rada Naukowa dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie, zapraszając jednocześnie do następnej edycji „Debiutu naukowego” w 2013 roku.

GALERIA