Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

                        Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

                                    POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Biuro: ul. 3 Maja 17/3, 40-097 Katowice, tel. 609 771 772 fax.: 032 203 27 92 email: hk@buzek.pl

Jak należy rozumieć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?
Zakres znaczeniowy pojęcia jest bardzo szeroki. Zmieniał się on na przestrzeni lat w zależności od kontekstu politycznego, rozwoju społeczeństw, stosunków społeczno - politycznych. Obecnie występuje w wielu różnych postaciach, znaczeniach i kontekstach. Na uniwersalność tego pojęcia wskazuje pierwsza definicja, którą ogłoszono na zakończenie prac komisji Bruntland w 1987 roku. Zrównoważony rozwój zdefiniowano wówczas jako: rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.
Zrównoważony rozwój nazywany jest także EKOROZWOJEM. W takim znaczeniu pojmujemy go jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Gwarantuje on zaspokajanie podstawowych potrzeb - obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów.
Z kolei przyjęta w 2002 r. w Sztokholmie Agenda 21 dla Edukacji w Regionie Morza Bałtyckiego – zrównoważony rozwój definiuje m.in. jako :
• bezpieczne i zdrowe życie obecnych i przyszłych pokoleń;
• oparcie współpracy na zasadach demokracji, otwartości i aktywnego
uczestnictwa, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym;
• zachowanie i podtrzymywanie różnorodności krajobrazowej i
biologicznej.

W kontekście powyższej próby zdefiniowania pojęcia, zachęcamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w przygotowanie artykułu tym bardziej, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości.

Jak pojmujemy kryterium naukowości?
Aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musi zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisuje. Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i prowadzenia procesu myślowego. Ważne jest bowiem to, aby mieć swój własny pogląd i punkt widzenia na sprawy i problemy, które są już znane i obecne w życiu społeczeństw.

Załączniki:

Debiut_naukowy_2013_list_zapraszajacy.pdf

Debiut_naukowy_2013_karta_zgloszenia+regulamin.ukr.docx

Debiut_naukowy_2013_regulamin_konkursu.docx

Debiut_naukowy_2013_regulamin_konkursu.pdf

JB_DN_2013 _regulamin_konkursu_na_okladke.pdf

JB_DN_2013 _regulamin_konkursu_na_okladke.docx

SZABLON_17x24-406str.cdr

SZABLON_17x24-406str.pdf

Przypisy - zasady.docx

Poprzednie wydania: (kliknij aby pobrać)

2010

    

2011

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016