Jerzy Buzek w dwóch najważniejszych organach politycznych PE

 Jerzy Buzek w dwóch najważniejszych organach politycznych PE

Jerzy Buzek został dzisiaj wybrany na stanowisko Przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji* Parlamentu Europejskiego na dwuipółroczną kadencję. Dzięki temu będzie brał udział w spotkaniach Konferencji Przewodniczących PE.

Tuż po zatwierdzeniu nominacji Jerzy Buzek powiedział:

- Koordynowanie prac wszystkich komisji to wielkie wyzwanie, ale wierzę, że moje doświadczenie - zwłaszcza w prowadzeniu najtrudniejszych negocjacji - pozwoli mi dobrze wywiązać się z nowych obowiązków. Tradycyjnie będę stosował się do prostej zasady fair play i maksymalnej przejrzystości, bo to najlepsza recepta na dobrą legislację dla naszych obywateli. Z pełnym poczuciem odpowiedzialności znów zasiądę na forum Konferencji Przewodniczących, gdzie zapadają najważniejsze polityczne decyzje w PE. Choć będę mówił tam europejskim głosem to polski akcent będzie na pewno słyszalny.

- Po raz kolejny poseł Delegacji PO-PSL objął bardzo ważne stanowisko w tym rozdaniu w Parlamencie Europejskim. Pełniąc tą funkcję, Jerzy Buzek będzie jedynym Polakiem zaangażowanym w prace dwóch najważniejszych organów politycznych PE. Daje to Polsce realny wpływ na organizację prac Parlamentu oraz planowanie prac legislacyjnych – skomentował Jan Olbrycht, przewodniczący Delegacji PO-PSL w Parlamencie.

* Konferencja Przewodniczących Komisji jest organem politycznym koordynującym pracę komisji i zapewniającym sprawną współpracę między nimi. Składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych i zbiera się we wtorki podczas sesji miesięcznych w Strasburgu. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Konferencji na dwuipółroczną kadencję.