II Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego

II Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego

Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych zorganizowało Kongres aby w ten sposób przedstawić i zwrócić uwagę na sytuację kobiet mieszkających na Śląsku Cieszyńskim, zarówno w jego polskiej jak i czeskiej części, pokazać blaski i cienie regionalnej rzeczywistości, a zwłaszcza społeczno-ekonomicznej.

Premier Jerzy Buzek podczas wystąpienia zachęcał uczestniczki do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych dla małych i średnich firm. Wziął także udział w debacie pt.: „Czy Polska to kraj dla kobiet? Co mogą zrobić samorządy dla kobiet?”

GALERIA