W Wodzisławiu Śląskim o kształceniu zawodowym i ustawicznym

Fotosy: Wojciech Raczkowski, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Podczas wizyty w Wodzisławiu Premier Jerzy Buzek spotkał się z samorządowcami i zwiedził rewitalizowane centrum miasta. Wystarczyło czasu na zapoznanie się z produktami cukierni Meisel, gdzie goście zostali przyjęci przez członków tej zasłużonej dla wodzisławskiego rzemiosła rodziny. Przed spotkaniem z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych, podczas której rozmawiano o perspektywach szkolnictwa zawodowego, Jerzy Buzek obejrzał nowoczesne pracownie, jakie powstały w rozbudowanym i zmodernizowanej dzięki środkom unijnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Odpowiadając na pytania młodzieży, w towarzystwie m.in. posła RYSZARDA ZAWADZKIEGO, starosty TADEUSZA SKATUŁY i prezydenta miasta MIECZYSŁAWA KIECY, oraz dyrektorek Zespołu Szkół Zawodowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jerzy Buzek podkreślał, że edukacja zawodowa młodzieży w powiecie wodzisławskim stoi na bardzo wysokim poziomie i jest mocno powiązana z potrzebami lokalnego rynku pracy. Odnosząc się z kolei do kondycji górnictwa, wskazał, że sektor ten wymaga ciągłych zmian i inwestycji, jednakże równocześnie Polska przez najbliższe lata nadal będzie potrzebowała węgla kamiennego dla rozwoju swojej energetyki.

GALERIA