Polski przemysł zbrojeniowy – wnioski z konferencji w Siemianowicach Śląskich 2014

Polski przemysł zbrojeniowy – wnioski z konferencji w Siemianowicach Śląskich 2014

Z inicjatywy Jerzego Buzka w Siemianowicach Śląskich odbyła się dzisiaj konferencja "Uzbrojenie polskiej armii źródłem sukcesu polskiego przemysłu" pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego. W obradach uczestniczyli m.in. Tomasz Siemoniak - Minister Obrony Narodowej, Włodzimierz Karpiński - Minister Skarbu Państwa, gen. Mieczysław Gocuł - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krzysztof Lisek - wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego oraz Janusz Zemke - poseł do PE, były wiceminister obrony narodowej.

Inaugurując konferencję Jerzy Buzek powiedział:

"To bodaj pierwsze w Polsce - tej rangi - spotkanie ludzi armii, ludzi przemysłu i ludzi nauki. A swoisty trialog między tymi trzema kluczowymi grupami jest niezbędny, aby te blisko 130 mld złotych - przeznaczonych na modernizację polskich sił zbrojnych w najbliższej dekadzie - wydać z korzyścią dla polskiego bezpieczeństwa, ale i - rozwoju gospodarczego. Chcemy kupić dobre, świetne uzbrojenie, ale chcemy również  uruchomić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w naszym kraju - podobnie, jak to się dzieje w wielu państwach, m.in. Stanach Zjednoczonych".

W czasie konferencji zwracano uwagę na konieczność szeregu działań harmonizacyjnych między polskim rządem a przedstawicielami polskiego przemysłu zbrojeniowego.

"Przemysł nie ma wiarygodnej informacji, w jakim kierunku będzie się rozwijało niezbędne uzbrojenie dla polskiej armii. Może tylko zgadywać, w jakim kierunku powinien działać i rozwijać najnowsze technologie. Cieszę się więc, iż przy okazji dzisiejszego spotkania, MON i Ministerstwo Skarbu Państwa ustaliły wspólnie 7 różnych modeli modernizacji naszych sił zbrojnych. To krok w dobrą stronę" - ocenił były premier i przewodniczący PE.

Minister Tomasz Siemoniak, zabierając głos podkreślał, że polskie wojsko wymaga sprzętu najwyższej klasy i formułuje tym samym jasne przesłanki przed polskim przemysłem, który będzie traktowany preferencyjnie, ale i wymagająco. Wspominał także, że Polska przeznacza aż 1.95% swojego PKB na armię, co stawia nas wysoko w hierarchii europejskiej. Z kolei minister Włodzimierz Karpiński w swoim wystąpieniu tłumaczył zasadność decyzji o konsolidacji zbrojeniówki w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej struktura - jak mówił - powinna być określona do końca III kwartału 2014 roku.  

Współorganizowana przez Jerzego Buzka całodniowa konferencja zgromadziła w siedzibie Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. ponad 200 osób. W jej ramach odbyły się 3 panele: "Plany modernizacji technicznej polskiego wojska w latach 2013-2020", "Modernizacja techniczna polskiego wojska - odpowiedzi polskiego przemysłu i nauki" oraz "Dozbrojenie polskiej armii - możliwe pola współpracy z polskim przemysłem i nauką".

GALERIA

Wnioski z konferencji