Strategia KE nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona

Strategia KE nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona

Komisja Europejska ogłosiła długo wyczekiwaną strategię dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Wice-przewodniczący Komisji Andrus Ansip odpowiedzialny za cyfryzację przedstawił tego samego dnia założenia strategii członkom komisji przemysłu, badań i energii w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący komisji ITRE premier Jerzy Buzek podkreślił, że komunikat Komisji to ważny krok w stronę Unii Cyfrowej. Wśród cyfrowych priorytetów na najbliższe lata Jerzy Buzek wymienił: potrzebę aktualizacji regulacji na rynku telekomunikacyjnym, stworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego, opartego na cyfryzacji przemysłu oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania Internetu.