LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

Biura JERZEGO BUZKA - Posła do Parlamentu Europejskiego,

& PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu

oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

pod patronatem medialnym„Dziennika Zachodniego”,

organizują konkurs p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”

 

            Demokracja oraz współczesna innowacyjna gospodarka potrzebują liderów - postaci inspirujących innych, wyznaczających nowe i odważne kierunki działania oraz budujących zespoły ludzi skupionych na realizacji wspólnych przedsięwzięć.

            Przywództwo (leadership) jest i będzie pożądaną cechą zarówno w demokracji jak i w gospodarce. Przywództwo wiąże się z posiadaniem określonego zestawu cech osobowościowych i społecznych. Dlatego też realizujemy przedsięwzięcie, którego celem będzie ukazanie roli przywódcy w demokracji i w gospodarce XXI wieku.

            Kto może wziąć udział?

– Zapraszamy do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, zarówno młodzież szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego.

            Spośród uczestników  konkursu, wyłonionych zostanie dwunastu  laureatów, których zaprosimy do udziału w „Letniej Szkole Liderów”.

             Rekrutacja:

            Konkurs p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim” będzie polegał na przygotowaniu w formie pisemnej opisu jednej z trzech form aktywności polegającej na:

1.       założeniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie”, itp.,) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;

2.       opisaniu swojej aktywności jako wolontariusza w dowolnej organizacji i w  dowolnym projekcie, z tym, że w podsumowaniu należy zasugerować jakie zmiany (ulepszenia, modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu.

3.       napisaniu i nadesłaniu artykułu o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Termin nadsyłania prac upływa 15  kwietnia 2016 roku. Podpisane prace – uzupełnione o adres e-mail i numer telefonu – prosimy przysyłać na adres:Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka, ul. Wzgórze 20, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie „Letnia Szkoła Liderów”.

 

 „LETNIA SZKOŁA LIDERÓW

w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”,

pod patronatem medialnym„Dziennika Zachodniego”

 

            Udział w „Letniej Szkole Liderów” zapewnia wypełnienie warunków określonych w regulaminie rekrutacji konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.

            Finał „LSL” będzie miał miejsce w dniach 1-3 lipca 2016 roku. Zajęcia prowadzić będą Robert Geisler, prof. UO, ekspert ds. innowacji i zarządzania zasobami ludzkim, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach ICF, trener biznesu, ekspert ds. rozwoju osobistego. Odbywać się one będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „The Coaching Maps” (jest to aktywizujące narzędzie edukacyjne i rozwojowe, służące do kreowania postaw i sposobów myślenia z wykorzystaniem filozofii coachingu). Natomiast Barbara J. Pawlak – doktorantka ISD oraz Master Class of Management, Psychologia Działań Menadżerskich – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i International Business Negotiation - Hamline University School of Law (USA) – prowadzić będzie zajęcia z podstaw negocjacji (Harwardzki model negocjacji) z elementami psychologii.             Ponadto podczas zajęć odbywać się będą spotkania z liderami z obszaru polityki, biznesu czy organizacji pozarządowych, które stanowić będą swoistego rodzaju studium przypadku (case study).

            Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest: kształtowanie pożądanych we współczesnym świecie umiejętności i cech liderów.

 

Uczestnicy „Letniej Szkoły Liderów” będą wybrani przez organizatorów spośród:

- uczestników konkursu realizowanego przy współpracy z „Dziennikiem Zachodnim” p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.

- zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu” – organizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą we współpracy z cechami rzemiosł i izbami gospodarczymi z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- uczestników debat „Młodzieżowe rozmowy o ważnych sprawach" – organizowanych na wyższych uczelniach w Bielsku-Białej.

- laureatów projektu naukowego „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” realizowanego od sześciu lat w środowisku studentów wyższych uczelni.

Pobierz załącznik

Pobierz program

Pobierz Informacje o uczestnikach