Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju w debiutach naukowych

Foto: Magda Kapela

Wyższa Szkoła Administracji gościła uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej – "Debiut naukowy 2015 - Zrównoważony rozwój". Do Bielska-Białej przybyli studenci z 30. znakomitych polskich uczelni wyższych i goście z Ukrainy, którzy debatowali nad wieloaspektowością zrównoważonego rozwoju. Konferencje uświetnili JM Rektorzy WSA w Bielsku-Białej i PWSZ w Raciborzu, a po wystąpieniach naukowców z Polski i z Ukrainy, do kolejnej – 7. edycji zaprosiła Pani Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, oraz Prezeska Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, które to instytucje będą gospodarzami kolejnej konferencji w 2017 roku.

Projekt naukowy – „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” realizowany jest już od sześciu lat przez biura prof. Jerzego Buzka we współpracy z PWSZ w Raciborzu i wieloma uczelniami czy instytucjami ze świata nauki i biznesu. W tym cyklicznym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 500 studentów studiów I, II i III stopnia głównie z Polski i z Ukrainy, z którymi pracowano nad przygotowaniem naukowej publikacji, która pozwala im na rozwój naukowy, aż po otwarcie przewodu doktorskiego.
Laureatem tegorocznej edycji został Jakub Anusik reprezentujący Uniwersytet Łódzki, Economics and International Business, którego Premier Jerzy Buzek zaprosił do Parlamentu Europejskiego. Jakub Annusik przygotował artykuł i wystąpienie pt.: GLOBALNE WYZWANIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST. PROBLEM “URBANIZACJI BIEDY” NA ŚWIATOWYCH PERYFERIACH.

GALERIA