„Żegnaj roaming” potwierdzone

„Żegnaj roaming” potwierdzone

Po trzech rundach negocjacji, Parlament i Rada UE zawarły kompromis konieczny, by od 15 czerwca br. zniknęły opłaty roamingowe dla obywateli. Stawki hurtowe między operatorami telekomunikacyjnymi zostaną znacząco obniżone. Największa zmiana dotyczy stawek za przesył danych.

Prowadzący negocjacje z ramienia PE Jerzy Buzek powiedział: „Porozumienie było kluczowe dla spełnienia obietnicy, jaką daliśmy obywatelom, czyli zero dopłat roamingowych od czerwca, tuż przed wakacjami. Na wspólnym rynku, przy swobodnym przepływie osób, nie ma miejsca na granice cyfrowe, nie ma miejsca na kosztowne niespodzianki w rachunku telefonicznym. Płacimy dokładnie tyle co w domu” 

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim podkreślił też, że w ustaleniach wzięto pod uwagę sytuację telekomów.Z myślą o nich obniżki stawek hurtowych za gigabajt będą wprowadzane stopniowo. Do tego PE zgodził się, żeby w wyjątkowych i ściśle określonych w ustawie okolicznościach operator sieci odwiedzanej mógł skorzystać z tzw. cost recovery safeguard, czyli odroczenia, maksymalnie o rok, stosowania stawki maksymalnej – tak, by nie ponosić dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi dostępu do danych.