POCZĄTEK NEGOCJACJI MIĘDZY PE I RADĄ NT. BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU

POCZĄTEK NEGOCJACJI MIĘDZY PE I RADĄ NT. BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU

Istotne różnice w stanowiskach Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE uwidoczniła pierwsza runda negocjacji w sprawie kształtu rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu, która odbyła się w Brukseli wczoraj, 6 lutego, wieczorem. 

Po jej zakończeniu przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), a zarazem sprawozdawca rozporządzenia i główny negocjator z ramienia PE, Jerzy Buzek powiedział:

„Po niemal czterech miesiącach oczekiwania na wypracowanie przez Radę wspólnego stanowiska udało się w końcu rozpocząć negocjacje. Osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe, ale wierzę, że jest możliwe. Jesteśmy otwarci na kompromis, pod warunkiem, że nie będzie on ze szkodą dla naszych obywateli. Nieprzerwane dostawy gazu do ich mieszkań, do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej to dla Parlamentu absolutny priorytet. Będę przekonywał Radę punkt po punkcie, że proponowane przez nas rozwiązania są niezbędne i powinny być pilnie wdrożone. To kluczowe dla wielu państw UE, ale szczególnie takich, jak Polska - zależnych od importu gazu spoza Unii” - ocenił Buzek.

Kolejną rundę negocjacji przewidziano na 2 marca.