Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017 w Katowicach

Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017 w Katowicach

INFOENERGIA 2017 to targi i konferencje których celem jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej, a jednocześnie przybliżenie najnowszych technik oszczędzania energii i obniżania jej kosztów. Premier Jerzy Buzek podczas sesji inauguracyjnej wystąpił w roli gościa honorowego z referatem pt.: „Rola efektywności energetycznej w polityce klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030”.

Podczas konferencji prasowej Europoseł Jerzy Buzek przypomniał o grancie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – ELENA. Ten instrument finansowy umożliwia pokrycie do 90% kosztów (m.in. analizy techniczne, audyty energetyczne, doradztwo prawne i finansowe, zatrudnienie konsultantów i osób zarządzających projektem) przygotowania inwestycji w zakresie: (1) efektywności energetycznej (np. wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, termomodernizacja budynków) czy (2) zrównoważonego transportu (np.wymiana autobusów miejskich na hybrydowe lub elektryczne, budowa linii tramwajowych). Grant ten może być ważnym składnikiem finansowania inwestycji, bowiem o pomoc techniczną w ramach ELENY mogą starać się zarówno podmioty publiczne i prywatne, zarówno na poziomie lokalnym czy regionalnym jak i krajowym.

Z kolei podczas sesji panelowej „Zrównoważony Rozwój Śląska – aksjologiczne podstawy i praktyka działania” organizowanej przez Politechnikę Śląską i Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, prowadząca – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Nzw. w Politechnice Śląskiej zapytała absolwenta i doctora honoris causa Politechniki Śląskiej Jerzego Buzka o „Zrównoważony rozwój Śląska w aspekcie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej”.

W dyskusji panelowej udział wzięli także: Małgorzata Mańka-Szulik – od trzech kadencji prezydent Zabrza, Prorektor Politechniki Śląskiej  – prof. Janusz Kotowicz, Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, i Prof. Andrzej Kiepas – Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Uniwersytetu Śląskiego.

GALERIA