PE i Wspólnota Energetyczna razem o przyszłości energetyki

PE i Wspólnota Energetyczna razem o przyszłości energetyki

We wtorek, 25 kwietnia, przewodniczący Komisji ITRE Jerzy Buzek poprowadził pierwsze posiedzenie wspólnego Plenum Parlamentarnego Parlamentu Europejskiego i Wspólnoty Energetycznej. Przedstawiciele Wspólnoty uczestniczyli również wcześniej w obradach Komisji ITRE.

Podczas spotkania dyskutowano nad wyzwaniami w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska oraz nad budową wspólnego rynku energii, którego zasady i infrastruktura obejmą nie tylko państwa UE ale także członków Wspólnoty Energetycznej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina).

Zarówno przedstawiciele Parlamentu, jak i Wspólnoty Energetycznej przyznali, że Plenum stanowiło bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów na wskazane wyżej tematy.

Następne spotkanie przedstawicieli Wspólnoty energetycznej odbędzie się 18 października w Prisztinie.

Wspólnota Energetyczna to organizacja międzynarodowa, obejmująca UE i osiem krajów z nią sąsiadujących: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, republiki byłej Jugosławii - Macedonię, Mołdawię, Czarnogórę, Serbię - oraz Ukrainę.

Więcej informacji oraz na stronie www.energy-community.org