Wrocław – Europejską stacją reformacji

Wrocław – Europejską stacją reformacji

We Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej odbyła się debata pt.: „Społeczeństwo obywatelskie 1517-2017" z okazji obchodów 500-lecia Reformacji. W dyskusji moderowanej przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli Premier Jerzy Buzek, biskup Waldemar Pytel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Paneliści podkreślali w swoich wypowiedziach jak ważnym elementem budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest pojednanie i przebaczenie, które stało się udziałem wielu narodów. Z kolei za najważniejsze czynniki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uznano edukację oraz decentralizację władz pojmowaną jako partycypację społeczną w decyzjach na poziomie lokalnym.

Po debacie wszyscy uczestnicy udali się do Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Tamże Premier Jerzy Buzek, jako członek Komitetu Honorowego obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji, pozdrowił gości przed koncertem, na którą to okazję Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” stworzył specjalny program sakralny pt.: „Solus Christus”.