Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju

 Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju

W Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu miało miejsce otwarcie i rozpoczęcie „MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Perspektywy na przyszłość” i  Międzynarodowej Konferencji Naukowej "DEBIUT NAUKOWY 2016 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ". PATRONAT HONOROWY nad obiema połączonymi konferencjami objęli i udział w debatach wzięli: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – MEP, Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik i Rektor Politechniki Śląskiej.

W pierwszym dniu dyskusja panelowa odbył się pod hasłem: „Wielowymiarowa natura zrównoważonego rozwoju”, a w dyskusji uczestniczyli: Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Krzysztof Wodarski – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Wuwer – Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.

Po debacie nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom projektu: "Debiut naukowy 2016 - Zrównoważony rozwój” przez rektorów PWSZ w Raciborzu prof. Ewę Stachura i dra Jakuba Berezowskiego. Dyplomy otrzymali: w kategorii studentów z tytułem magistra nagrodzono Annę Wójcik i Adriana Musiała, studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, za pracę pt.: „Wpływ GZM i Euroregionu Silesia na zrównoważony rozwój regionu  Śląska”.  Dyplom w kategorii studentów posiadających tytuł licencjata otrzymał Damian J. Pac, student Uniwersytetu Warszawskiego za artykuł pt.: „Analiza uwarunkowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w kontekście terminu sustainable development”. Natomiast dyplom w kategorii studentów nie posiadających nawet tytułu licencjata, otrzymał Mateusz Lewandowski - student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu funkcjonowania spółek celowych w sektorze energetycznym, za artykuł pt.: „Podatek akcyzowy w systemie zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego”. A nagrodę specjalną – zaproszenie do Parlamentu Europejskiego otrzyma Viktor Kucheriavyi, reprezentujący National University of Technologies and Design w Kijowie za prace pt.: „Samorozwój personalny studenta a rozwój społeczeństwa”.

Z kolei20. maja na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, przy ul. Roosevelta w Zabrzu, odbyła się dyskusja panelowa – „Przyszłość zrównoważonego rozwoju – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. W dyskusji udział wzięli Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek; dr hab., prof. ndzw. UŁ Małgorzata Burkchard-Dziubińska; dr hab. prof. Politechniki Śląskiej Aleksandra Kuzior; prof. dr hab. Zdzisława Piątek; i dr Mirosław Szulczyński, a sesję moderował dr Henryk A. Kretek. Uczestnicy podzielili się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji.

W KONGRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  udział wzięło ponad 70. naukowców z wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a także ponad 30. gości zza granicy [Ukraina, Słowacja, Litwa]. Natomiast w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „DEBIUT NAUKOWY 2016 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” udział wzięło prawie 60 studentów ze wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, w tym 12 studentów z Ukrainy, a prace nadesłali nawet studenci z Indii.

GALERIA