EKG 2017 w Katowicach

EKG 2017 w Katowicach

W dniach 10-12 maja w Katowicach odbyło się największe spotkanie biznesowe w Europie Środkowej - IX Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ECC).

Organizatorzy zarejestrowali ponad 8 tysięcy uczestników. Wśród gości honorowych znaleźli się liczni przedstawiciele krajowej i europejskiej sceny politycznej, w tym m.in. Maroš Šefčovič - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej oraz, jak co roku, Jerzy Buzek - przewodniczący Komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej Kongresu.

„(...) Nasz Kongres jest przykładem dla wielu krajów Unii Europejskiej (...) Tu rozmawia się o najważniejszych sprawach dzisiaj dla Europy, dla Polski, po to żeby znaleźć odpowiedzi. Takich odpowiedzi nie znajdziemy, jeśli nie będziemy dyskutować pomiędzy biznesem, przedsiębiorcami - tymi, którzy odpowiadają za firmy, a politykami, którzy odpowiadają za ustawodawstwo i regulowanie wolnego rynku w Europie i w Polsce” - powiedział Jerzy Buzek przed otwarciem Kongresu.

Podczas trzydniowej konferencji zostały poruszone najważniejsze dziś zagadnienia gospodarcze jak: cyfryzacja, energetyka, przedsiębiorczość, rynki kapitałowe, przemysł cywilny i obronny, transport. W panelach dyskusyjnych zasiedli prezesi największych firm, reprezentanci biznesu, przedstawiciele świata polityki z Europy, Azji i Afryki, naukowcy oraz praktycy.

W czasie trwania Kongresu, Jerzy Buzek wraz z Marosem Sefcovicem rozmawiali o programie wsparcia dla regionów powęglowych w UE, a następnie wspólnie odwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.

Kongresowi - podobnie jak w ubiegłym roku - towarzyszyła dwudniowa konferencja pod nazwą European Start-up Days. ECC jest unikatowym wydarzeniem, podczas którego dyskutowane są kwestie globalne, ale również problemy przedstawicieli młodych i innowacyjnych przedsiębiorców. Niewątpliwie, na czas trwania Kongresu, Katowice stają się biznesowym centrum Europy.

GALERIA