Konferencja Europejskiej Rady Mózgu

Konferencja Europejskiej Rady Mózgu

Na zaproszenie Europejskiej Rady Mózgu premier Jerzy Buzek wziął wczoraj udział w wydarzeniu podsumowującym dwuletni projekt badawczy dotyczący chorób mózgu.

W otwierającym spotkanie wystąpieniu przewodniczący parlamentarnej komisji ds. badań naukowych, przemysłu i energii przypomniał, że już jako sprawozdawca 7. Programu Ramowego apelował do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe dla badań nad chorobami mózgu - efekty tych starań są dziś widoczne w sumach przeznaczanych przez UE na takie badania oraz w ilości sfinansowanych projektów. W obecnym programie Horyzont 2020 na ten cel przeznaczony został ponad 1 miliard euro.

„Nigdy wcześniej badania nad chorobami mózgu nie były tak istotne” - powiedział Jerzy Buzek, - „Statystyki są nieubłagane, zdajemy sobie sprawę z tego, że jeden na trzech Europejczyków będzie się kiedyś zmagał z chorobami mózgu. Mówimy tu o ryzyku ponad 200 rodzajów schorzeń, w tym o chorobach Alzheimera czy Parkinsona, ale także o zaburzeniach powodujących depresję czy schizofrenię.”

Były premier podkreślił wagę profilaktyki, zwrócił też uwagę na konieczność kompleksowego wsparcia dla osób dotkniętych chorobami mózgu i ich rodzin.

 „Walka z chorobami mózgu i powodowaną przez nie niepełnosprawnością jest dziś wielkim wyzwaniem dla naukowców. Wspieranie ich badań i rozwoju wiedzy dotyczącej schorzeń mózgu przyczyni się w dłuższej perspektywie do poprawy warunków życia chorych i do zapobiegania chorobom u kolejnych Europejczyków - podsumował Jerzy Buzek.

Zapewnił też, że Parlament Europejski będzie nadal zabiegał o to, by w kolejnych unijnych programach badawczych znalazły się odpowiednie środki finansowe na badania nad ludzkim mózgiem.

Jerzy Buzek od 2012 r. jest honorowym członkiem Europejskiej Rady Mózgu (www.braincouncil.eu).