Cyberbezpieczeństwo w energetyce

Cyberbezpieczeństwo w energetyce

We wtorek 27 czerwca odbył się Europejski Dzień Cyfrowy poświęcony problemowi cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie inteligentnych sieci energetycznych, krytycznej infrastrukturze energetycznej czy zagrożeniach cyberatakami w elektrowniach atomowych.  W otwierającym wydarzenie panelu udział wzięli komisarz UE ds. Energii i Klimatu Miguel Arias Canete oraz przewodniczący komisji ITRE - odpowiedzialnej zarówno za politykę energetyczną jak i cyberbezpieczeństwo - Jerzy Buzek.

Były premier zwracał uwagę na to, że cyfryzacja energetyki leży u podstaw głębokich zmian, które oprócz ogromnych szans tworzą też zagrożenia. „Minęło trochę czasu zanim społeczeństwo, politycy i przywódcy zrozumieli, że energia może być wykorzystywana, jako broń polityczna” - mówił europoseł. „Zarówno eksperci, politycy i ogół społeczeństwa muszą być świadomi zagrożenia dla energetyki, jakim ją cyberataki. Nie chodzi tutaj jednak o jakąkolwiek panikę lub oczekiwanie, że jutro nadejdzie wojna, chodzi świadomość rzeczywistości, w której żyjemy” - tłumaczył były przewodniczący PE.

Panel poprowadził Dyrektor Generalny DG ENERG Komisji Europejskiej Dominique RISTORI - inicjator wydarzenia.