Okrągły Stół: Nauka nie ma granic

Okrągły Stół: Nauka nie ma granic

27 czerwca europejscy i światowi naukowcy wzięli w udział w Okrągłym Stole pod hasłem „Nauka nie ma granic”. Celem spotkania w Parlamencie Europejskim była odpowiedź na to jak najlepiej wykorzystywać badania i innowacje z korzyścią dla społeczeństwa. Punktem wyjścia były konkretne doświadczenia państw członkowskich UE w dziedzinie wspólnego inwestowania w projekty badawcze. Paneliści zgodnie podkreślali jak znacząco inwestycje przekładają się na długofalowy wzrost gospodarczy. Kontekstem tej debaty był zaś trwający przegląd programu Horyzont 2020 i prace nad przyszłym Programem Ramowym UE Badań i Innowacji (FP9), które ogromnypotencjał Unii Europejskiej w dziedzinie badań i innowacji powinny przekuć w jej pozycję globalnego lidera w tej dziedzinie.


Jerzy Buzek, który przewodniczy w PE pracom komisji ITRE odpowiedzialnej m.in. za rozwój badań naukowych w UE, powiedział w dyskusji: „Europejska polityka badawcza i innowacji jest naszą odpowiedzią na potrzebę, aby Europa była liderem w badaniach pionierskich i całym cyklu innowacyjnym, stymulowała zdrową rywalizację akademicką i przyciągała najzdolniejsze umysły z całego świata do pracy w Europie. W Europejskich ramowych programach badawczych chodzi o angażowanie naszych obywateli - stymulowanie zainteresowanego społeczeństwa, sprawienie, aby nauka i wiedza stały się modne. To jest kluczowe, aby nasi obywatele mogli w pełni czerpać i korzystać ze społeczeństwa wiedzy, w jakim żyjemy”.