Rozporządzenie o dostawach gazu przyjęte - Europa Środkowo-Wschodnia energetycznie najbezpieczniejsza w historii

Rozporządzenie o dostawach gazu przyjęte - Europa Środkowo-Wschodnia energetycznie najbezpieczniejsza w historii
Parlament Europejski przyjął ostateczną wersję ważnego dla Polski rozporządzenia nt. bezpieczeństwa dostaw gazu. Dokument - wynegocjowany z państwami członkowskimi przez sprawozdawcę PE, Jerzego Buzka, wprowadza m.in. wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów UE oraz obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego.
„Zwiększenie przejrzystości kontraktów było moim kluczowym postulatem i cieszę się, że udało się to zagwarantować. To ważne, bo dziś ok. 65% gazu państwa Unii Europejskiej importują z zewnątrz. Obniżyliśmy - z proponowanych 40% do 28% - pułap rocznej konsumpcji krajowej, od której konieczne będzie pokazywanie kontraktów, także tych zawartych już wcześniej. Zapewniliśmy ponadto Komisji Europejskiej prawo do wglądu, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, do każdej umowy na dostawy gazu - włączając w to te na infrastrukturę. Jednocześnie niezbędna poufność kontraktów komercyjnych, zgodnie z unijnym prawem konkurencji, została zagwarantowana.
Dodatkowo, wprowadziliśmy  prawnie wiążący mechanizm solidarności i zharmonizowaną na poziomie unijnym listę odbiorców chronionych. To wszystko sprawia, że dostawy gazu już nigdy nie powinny stanowić politycznej broni czy instrumentu szantażu. Dzięki temu również państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, energetycznie są najbezpieczniejsze w historii. Zabiegam o to konsekwentnie od lat - zaczynając od wynegocjowanego przez mój rząd kontraktu na dostawy gazu z Norwegii, poprzez postulat powołania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej - dzisiejszej Unii Energetycznej, aż do działań zmierzających do zacieśniania współpracy energetycznej z Ukrainą i Bałkanami Zachodnimi oraz liberalizacji eksportu gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych do Europy” - powiedział Jerzy Buzek.
Nowe rozporządzenie zobowiązuje też państwa członkowskie do współpracy regionalnej przy ocenianiu zagrożeń, przygotowywaniu działań zapobiegawczych i planów kryzysowych. Wprowadza, zaproponowane przez Jerzego Buzka, Korytarze Dostaw Awaryjnych w ramach symulacji sporządzanych przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G - z Polski jej członkiem jest GAZ-System).
 „Poprzednie rozporządzenie nie przewidywało współpracy regionalnej. A ta jest niezbędna, bo aż 90% gazu, który płynie przez Unię Europejską, przekracza przynajmniej jedną granicę. Pojedynczy kraj może przyczynić się do kryzysu dostaw, ale żaden kraj w pojedynkę nie jest w stanie skutecznie mu przeciwdziałać czy zaradzić. To wyzwanie, które wymaga wspólnych, europejskich rozwiązań” - ocenił Jerzy Buzek.