Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei

„Weźmy odpowiedzialność za naszą Unię Europejską. Bierzmy udział w dyskusji o przyszłości Europy, proponujmy reformy i realizujmy je. Europa to my! ”

Takim apelem zakończyła się Deklaracja Sopocka 2017 podsumowująca VII edycję Europejskiego Forum Nowych Idei. Wydarzeniu, będącemu platformą wymiany myśli i idei między intelektualistami, politykami i przedstawicielami biznesu, od początku patronuje Jerzy Buzek.

Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.” Kilkuset gości i przedstawicieli świata biznesu, polityki, kultury, nauki, mediów oraz organizacji pozarządowych poszukiwało koncepcji na silną, innowacyjną Europę, przygotowaną na zmieniające się trendy cywilizacyjne i technologiczne.

Jerzy Buzek był gospodarzem debaty byłych prezydentów i premierówz kilku państw europejskich, którzy podjęli wyzwanie znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Czy Europa „jednej prędkości” jest nadal możliwa? Jak dać sobie radę z wyzwaniami, których obawiają się Europejczycy czyli terroryzmem, migracją, stagnacją, podziałami politycznymi? Gdzie szukać odpowiedzi na radykalizm i populizm? 

Były Premier spotkał się również z uczestnikami konferencji i mieszkańcami Trójmiasta w ramach Zatoki Dialogu nieopodal sopockiego molo. Debata toczyła się wokół pytania: „Czy Polska jest potrzebna Unii Europejskiej?”. Premier podkreślał, że Polska jest bardzo znaczącym członkiem UE, jednakże, aby umocnić swą silną pozycję, powinna dostrzec potrzebę budowania sojuszów, dialogu i pozytywnej narracji o Unii Europejskiej. 

Podczas Forum, Premier Buzek miał zaszczyt wręczania nagrody EFNI wybitnemu historykowi prof. Normanowi Daviesowi za promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Zjednoczonej Europie, za jego wkład w europejską integrację oraz za przypominanie i obronę wspólnych wartości, na których jest budowana Europejska Wspólnota.  

GALERIA