Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

UE musi stać się światowym liderem innowacyjności, jeśli w najbliższych dekadach, chce zapewnić sobie trwały wzrost gospodarczy i zdolność do realnego konkurowania na rynkach światowych. Co więcej, takie innowacje mogą być też skutecznym narzędziem w walce ze smogiem. Dlatego potrzebna jest nowa strategia na rzecz przyśpieszenia innowacyjności w energetyce. Tego dotyczy sprawozdanie, przyjęte na lutowej sesji plenarnej. Autor sprawozdania, Jerzy Buzek, po głosowaniach powiedział:

„Pewność, że zawsze będziemy mieli prąd w gniazdku czy ciepły kaloryfer zimą, kosztuje. To przekłada się na nasze budżety domowe, na konkurencyjności firm i przemysłu.  Jednocześnie chcemy produkować i zużywać energię bez obciążania naszego środowiska. Wszystkie te cele da się zrealizować m.in. dzięki innowacjom w czystą energetykę”.

Kluczem strategii ma być nie tylko ambitny 9 program ramowy UE badań i innowacji, z budżetem na poziomie co najmniej 120 mld euro, ale i wzrost o 50% wydatków na innowacje w energetyce. Towarzyszyć temu musi jednak większe zaangażowanie Europejczyków - konsumentów i prosumentów - w stymulowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym, w to jak tworzymy i korzystamy z energii na co dzień. Przewodniczący komisji ITRE podkreślił też potrzebę lepszego wykorzystania istniejących już zasobów, także tych badawczych jak choćby Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.

Jerzy Buzek mówił też o neutralności technologicznej: „Liczy się cel. Nie faworyzujemy żadnej konkretnej technologii. Im lepiej zintegrujemy na poziomie UE takie obszary jak cyfryzacja, transport, budownictwo, polityka środowiskowa, polityka regionalna, połączenia infrastrukturalne, strategie dla przemysłu, wspólnego rynku, tym większa szansa na wspólny sukces” - skomentował były premier.