W Czechowicach-Dziedzicach „O Przyszłości Polski w UE”

W Czechowicach-Dziedzicach „O Przyszłości Polski w UE”

Tematem wiodącym spotkania klubu obywatelskiego była przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Jerzy Buzek przedstawił raport o innowacjach w energetyce, omówił efektywność energetyczną z perspektywy przewodniczącego Komisji Badań, Rozwoju i Energii w Parlamencie Europejskim i odniósł się do aktualnych spraw interesujących obywateli.

Uczestników interesowały kwestie odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim zastanawiano się wspólnie jak skutecznie poprawić jakość powietrza w regionie.

Spotkanie  odbyło się w dworku w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie Kapituła Konkursu „Czechosław” skorzystała z przysługującego im prawa i przyznała w 2015 roku tytuł honorowego CZECHOSŁAWA Premierowi Jerzemu Buzkowi – dla osoby sławiącej Czechowice-Dziedzice.