Sam rząd czy Samorząd - kto naprawdę rządzi w Polsce?

Sam rząd czy Samorząd - kto naprawdę rządzi w Polsce?

Jerzy Buzek otworzył sesję plenarną: „Sam rząd czy Samorząd - kto naprawdę rządzi w Polsce?” rozpoczynającą drugi dzień obrad Kongresu „Perły Samorządu 2018” w Gdyni. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli samorządowców, agend rządowych, biznesu i mediów organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną i Miasto Gdynia.

W swym przemówieniu były premier przedstawił krótką refleksję na temat rozwoju samorządności w naszym kraju w ponad 20-letniej perspektywie.  Podkreślał, że reforma administracyjna wprowadzona przez jego rząd dała podwaliny do zmian ustrojowych, upodmiotowienia samorządów i stworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zauważył, że choć dziś konieczne jest dalsze reformowanie samorządów, aby dostosować je do bieżącej sytuacji,, to fundamentalne założenia dotyczące decentralizacji i systematycznego zwiększania autonomii kompetencyjnej i finansowej samorządównie straciły na swej aktualności.

Były przewodniczący PE podkreślał konieczność profesjonalizacji kadr w urzędach jednostek samorządu, które muszą sprostać rosnącej liczbie wyzwań wynikających z trendów globalizacyjnych, większej konkurencji w zakresie pozyskiwania inwestycji dla swych gmin i dynamicznie zmieniającego się otocznia legislacyjnego samorządów. 

Jerzy Buzek podkreślał również wagę konsultowania proponowanych reform ze środowiskiem samorządowców. „To właśnie szerokie konsultacje zapewniają podmiotowość samorządów w relacjach z rządem. Wszelkie zmiany prawne w tym zakresie powinny być konsultowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” - tłumaczył europoseł

Były premier miał również okazję spotkania ze studentami z Politechniki Gdańskiej, w tym członkami koła naukowego, którzy zaprezentowali swoje innowacyjny projekty.

GALERIA