Cyfryzacja – wyzwaniem dla europejskiej gospodarki

Cyfryzacja – wyzwaniem dla europejskiej gospodarki

Forum Firm z siedzibą w Radlinie zorganizowało II Europejski Piknik Gospodarczy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek, MEP, a podczas sesji głównej wygłosił wykład pt.: „Cyfryzacja – Wyzwania dla europejskiej gospodarki”.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami powiedział m.in.: - „Pamiętam obawy z 2004 roku, zaraz przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wówczas małe i średnie firmy, w tym te w Województwie Śląskim, bały się, że nie podołają unijnym standardom i zasadom działania. W rezultacie, dzięki bardzo dobremu przygotowaniu, odnieśliśmy wiele korzyści. Tak samo jest obecnie z cyfryzacją. Nie powinniśmy się tego bać. Oczywiście, pewne terminy mogą brzmieć obco, np. chmury obliczeniowe, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja itp. Jednak z tym wszystkim mamy do czynienia już od dłuższego czasu, często nie będąc tego w pełni świadomym. Technologia towarzyszy nam na każdym kroku. Nie możemy tego odrzucać, lecz wykorzystywać jak najlepiej potrafimy” – mówił profesor Jerzy Buzek.

GALERIA