ITRE za większym wsparciem dla regionów górniczych

 

Zapewnienie dodatkowych pieniędzy na wsparcie dla regionów górniczych, takich jak Śląsk, to jeden z głównych postulatów Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przed grudniowym COP24 w Katowicach. Stanowisko w tej sprawie, autorstwa Jerzego Buzka, posłowie komisji ITRE przyjęli ogromną większością głosów.

„To jasny sygnał - również w kontekście trwających właśnie prac nad nowym budżetem unijnym na lata 2021-2027. Regiony górnicze ponoszą największe koszty gospodarczo-społeczne ambitnej polityki klimatycznej. Realizacja Porozumienia Paryskiego - a temu poświęcony będzie szczyt w Katowicach - zależeć więc będzie także od tego, na ile uda się wesprzeć wysiłki tych regionów w zakresie budowy nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego tak ważne są odpowiednie środki - przynajmniej kilka miliardów euro - na działanie unijnej Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, którą uruchomiliśmy parę miesięcy temu” - powiedział po głosowaniu Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE.

Były premier zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia w trakcie negocjacji w Katowicach głosu przemysłu - w tym sektora energetycznego, ciepłowniczego i branż energochłonnych, takich jak sektor stalowy, chemiczny czy wydobywczy.

- „Udało nam się to w trakcie COP19 w Warszawie, w 2013 roku. Kluczowym jest kontynuowanie tego, jeżeli odpowiedzialnie podchodzi się do setek tysięcy miejsc pracy w tych gałęziach przemysłu” - zaznaczył Jerzy Buzek.