14. maja 2014

Rozpoczęcie Igrów, Gliwice w rękach studentów

Jerzy Buzek wraz z rektorem Politechniki Śląskiej - Andrzejem Karbownikiem oraz prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem uroczyście przekazał klucze do miasta Gliwice studentom. Ten symboliczny gest rozpoczął korowód przebierańców, który przeszedł ulicami Gliwic aż do lotniska, gdzie miały miejsce kolejne atrakcje związane ze świętowaniem Igrów.


13. maja 2014

Katowice. Konferencja prasowa MŚP

14 maja 2014 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw mający się odbyć we wrześniu tego roku. Będąc gościem konferencji premier Jerzy Buzek wygłosił krótkie przemówienie zatytułowane „Europa wzrostu – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw” podczas którego podkreślał znaczenie rozwoju przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki oraz potrzebę nawiązania bliższej współpracy z uczelniami


13. maja 2014

Wizyta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

W środę rano Jerzy Buzek miał okazję odwiedzić Częstochowę, a dokładniej Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Wizytę rozpoczął od zwiedzenia kampusu akademickiego, w tym w szczególności Akademickiego Centrum Sportu, gdzie rozegrał nawet szybki mecz w tenisa stołowego. Następnie były premier poprowadził wykład otwarty zatytułowany: „Wielka szansa Polski - 10 lat Polski w Unii Europejskiej". Po wykładzie wszyscy słuchacze mogli wziąć udział w dyskusji, podczas której europoseł odpowiadał na najbardziej nurtujące wszystkich pytania odnośnie perspektyw dla młodych ludzi w Polsce, kwestii związanych z energetyką czy obecną sytuacją na Ukrainie. Niespodzianką był portret Premiera, autorstwa studentki częstochowskiej uczelni, pani Katarzyny Bekus, stworzony w trakcie trwania przemówienia. Kolejnym i zarazem ostatnim punktem wizyty Premiera na uczelni była krótka konferencja prasowa podczas której Jerzy Buzek wyraził swoje poparcie dla starań uczelni o przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet.


12. maja 2014

Eko innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

13 maja, w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej, odbyła się dyskusja poświęcona Eko innowacjom w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Kroki na recz rozwoju innowacyjności podejmowane przez Parlament oraz Komisję Europejską zaprezentował sprawozdawca PE Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego Jerzy Buzek. Europoseł podkreślał, że inwestycje w innowacje to tak naprawdę inwestycje w nowe miejsca pracy. Jego zdaniem, "instytucje naukowe powinny decydować się na takie badania, które zamawia przemysł i których wyniki będą wdrażane". Według Jerzego Buzka w tym właśnie tkwi klucz do zwiększęnia konkurencyjności polskiej gospodarki.


12. maja 2014

Otwarcie Hali Nowych Technologii I Haas Technical Education Center

Na zaproszenie Prezydent Zabrza - Pani Małgorzaty Mańki-Szulik – premier Jerzy Buzek miał okazję uczestniczyć w otwarciu Hali Nowych Technologii i Haas Technical Education Center. Dzięki zastosowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, młodzież kształcąca się w Centrum jak i wykwalifikowani pracownicy będą mieć możliwość nauki oraz podnoszenia swoich kwalifikacji na najnowocześniejszym sprzęcie. Tym samym podniosą Oni znacznie swoją konkurencyjność na rynku pracy.


12. maja 2014

Jerzy Buzek w Bytomiu

Dyrekcja Szpitala Specjalstycznego nr 2 zaprosiła premiera Jerzego Buzka na uroczyste spotkanie z okzaji 125-lecia placówki. Europoseł miał okazję zwiedzić szpitalne oddziały, które są jednymi z najbardziej nowoczesnych w naszym regionie, a także porozomawiać z personelem oraz pacjentami. W drugiej części dnia Jerzy Buzek wygłosił referat na spotkaniu z bytomskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. Program wizyty w Bytomiu zakończył się w Biurze Promocji Miasta wernisażem prac studentów UTW.


10. maja 2014

Eko–Wystawa - Ciepło Przyjazne Środowisku.

10 i 11 maja w Pietrowicach Wielkich koło Raciborza odbyła się XIV Eko-Wystawa Ciepło Przyjazne Środowisku. To największe tego typu ekologiczne wydarzenie w naszym regionie, które współorganizują Gmina Pietrowice Wielkie i Powiat Raciborski.


10. maja 2014

XXI WIELKA GALA Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Wieczorem 10 maja premier Jerzy Buzek miał ogromną przyjemność bycia gościem XXI Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Uroczysta gala odbyła się w przepięknej Sali Koncertowej Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jak się okazało podczas gali, była to uroczystość podwójna, bowiem podczas wydarzenia swój jubileusz 20-lecia na stanowisku prezesa izby świętował obecny prezes pan prof. Jan Klimek. Rozdano statuetki w wielu kategoriach w tym specjalne statuetki w dowód przyjaźni i współpracy, których laureatami zostali m.in. Jerzy Buzek oraz Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury oraz rozwoju. Najważniejszy tytuł Rzemieślnika Roku otrzymał zakład stolarski z Gliwic prowadzony przez Bernarda Hanuska. Galę uświetniły występy m.in. Marcina Wyrostka oraz Roberta Janowskiego.


9. maja 2014

Świętochłowice. Spotkanie z Uniwersytetem III wieku.

Dnia 10 maja 2014 r. Premier Jerzy Buzek zawitał do Świętochłowic, aby tam spotkać się ze studentami tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Liczni zebrani, mimo wczesnej pory, z wielkim zainteresowaniem wysłuchali krótkiego wystąpienia byłego premiera, po czym wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Omawiano m.in. sytuację polskich kopalń oraz niepokoje na Ukrainie. Jerzy Buzek odpowiadał też na pytania zgromadzonych związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro.


8. maja 2014

"Polskie Davos" - Europejski Kongres Gospodarczy 2014

W dniach 7-9 maja Katowice już po raz szósty stały się centrum międzynarodowych spotkań i debat w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Inauguracja Kongresu miała miejsce w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Słowa powitania do zgromadzonych gości skierowali m.in. Inicjator EKG Wojciech Kuśpik, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Prezydent Katowic Piotr Uszok, a także poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej EKG Jerzy Buzek. Podkreślił on m.in. znaczenie Kongresu, wpisującego się coraz mocniej w czołówkę najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie.