11. października 2015

Małe i średnie firmy siłą polskiej gospodarki

W Polsce małe i średnie firmy wytwarzają 67 proc. PKB i zapewniają miejsca pracy dla 70 proc. zatrudnionych. Przedstawiciele tego sektora spotkali się już po raz piąty w Katowicach na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rekordowa liczba ponad 6000 uczestników z kraju i z zagranicy – przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, samorządowcy, naukowcy i eksperci – przez trzy dni dyskutuje o kluczowych problemach sektora MŚP.


8. października 2015

Nord Stream 2 to scenariusz „lose-lose”

Z inicjatywy Jerzego Buzka podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 7 października odbyła się debata nt. planowanej rozbudowy Gazociągu Północnego, z udziałem komisarza ds. energii i klimatu Miguela Cañete.


21. września 2015

Birmingham w Parlamencie Europejskim

Od 22 do 24 września w Parlamencie Europejskim można było oglądać wystawę poświęconą zaawansowanej produkcji, designowi i innowacjom z Birmingham i regionu West Midlands.
Gospodarzem wystawy była europoseł Neena Gill, która działała przy wsparciu Rady Miasta Birmingham oraz biura współpracy z Brukselą. Do wzięcia udziału w otwarciu imprezy poproszeni zostali członek Komitetu Regionów i przewodniczący Rady Miasta Birmingham sir Albert Bore, komisarz lord Jonathan Hill oraz Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE.


11. czerwca 2015

Niebieski wzrost, czyli o gospodarce morskiej w Szczecinie

W dniach 10-12 czerwca w Szczecinie odbył się 3. Międzynarodowy Kongres Morski zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą. W dyskusjach, oprócz wicepremiera Janusza Piechocińskiego, minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak oraz Sekretarza Generalnego European Sea Ports Organisation, Isabelle Ryckbost, uczestniczył również Jerzy Buzek, który przedstawił strategiczne działania Unii Europejskiej na rzecz tzw. niebieskiego wzrostu.


5. czerwca 2015

Jerzy Buzek Człowiekiem Pojednania

Europoseł Jerzy Buzek odebrał tytuł Człowieka Pojednania 2015. Uroczystość odbyła się 6 czerwca 2015r. w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, gdzie co roku wyróżniana jest osoba, która swoją pracą przysłużyła się pojednaniu między wyznawcami różnych religii.


28. maja 2015

Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

W Tychach obradowali naukowcy podczas międzynarodowej konferencja naukowej pt. EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. Konferencja, która odbyła się pod patronatem i z udziałem Premiera Jerzego Buzka, rozpoczęła się sesją planarną pt.  "Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie". W tej interdyscyplinarnej międzynarodowej dyskusji wystąpili: prof. dr hab. Stanisław Mocek, Collegium Civitas w Warszawie; dr hab. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr Christine Griese, Technische Universität Berlin, prof. drhab. Claudia Fahrenwald, Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz, dr Olga Zaslavska, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.


28. maja 2015

Podsumowano międzynarodowy projekt: "Debiut naukowy – 2014. Zrównoważony rozwój"

W Zespole Szkół nr 5 w Tychach podczas międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem Premiera Jerzego Buzka, podsumowano piątą edycję projektu naukowego pt.: "Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014".

Przedsięwzięcie było realizowane w 2014 roku, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. W części projektu organizowanego w Polsce, udział  wzięło osiemdziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z trzydziestu polskich uczelni (w tym: siedemnastu uniwersytetów, dwóch politechnik, dwóch akademii, sześciu szkół wyższych i dwóch instytutów PAN), którzy nadesłali siedemdziesiąt cztery artykuły.


28. maja 2015

„Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014” - Podsumowanie


24. maja 2015

70 - lecie Politechniki Śląskiej w Gliwicach

21 maja Politechnika Śląska obchodziła jubileusz 70-lecia swojego powstania. W uroczystościach, oprócz pani Premier Ewy Kopacz, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz gości z innych uczelni, uczestniczył również Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało charakter wyjątkowy, ponieważ zostało połączone z uroczystym posiedzeniem Senatu, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej profesorowi Antoniemu Tajdusiowi, byłemu rektorowi AGH. Premier Jerzy Buzek, który jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz jej wieloletnim pracownikiem, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na lwowskie korzenie Politechniki oraz na ogromny potencjał śląskiej uczelni.


13. maja 2015

Wiedza - innowacje - wzrost - Międzynarodowa Konferencja SGH

14 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła ponad 300 polityków, europosłów, przedstawicieli unijnych instytucji, przedsiębiorców i naukowców z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA − „Stawiając czoła wyzwaniom w Unii Europejskiej. Edukacja i badania naukowe w UE na rzecz inteligentnego rozwoju". Konferencja miała za zadanie aktywizację i integrację środowiska młodych naukowców i innych osób zawodowo zajmujących się tematyką europejską z Polski, i Europy w tym z krajów Partnerstwa Wschodniego.