5. czerwca 2015

Jerzy Buzek Człowiekiem Pojednania

Europoseł Jerzy Buzek odebrał tytuł Człowieka Pojednania 2015. Uroczystość odbyła się 6 czerwca 2015r. w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, gdzie co roku wyróżniana jest osoba, która swoją pracą przysłużyła się pojednaniu między wyznawcami różnych religii.


28. maja 2015

Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

W Tychach obradowali naukowcy podczas międzynarodowej konferencja naukowej pt. EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. Konferencja, która odbyła się pod patronatem i z udziałem Premiera Jerzego Buzka, rozpoczęła się sesją planarną pt.  "Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie". W tej interdyscyplinarnej międzynarodowej dyskusji wystąpili: prof. dr hab. Stanisław Mocek, Collegium Civitas w Warszawie; dr hab. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr Christine Griese, Technische Universität Berlin, prof. drhab. Claudia Fahrenwald, Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz, dr Olga Zaslavska, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.


28. maja 2015

Podsumowano międzynarodowy projekt: "Debiut naukowy – 2014. Zrównoważony rozwój"

W Zespole Szkół nr 5 w Tychach podczas międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem Premiera Jerzego Buzka, podsumowano piątą edycję projektu naukowego pt.: "Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014".

Przedsięwzięcie było realizowane w 2014 roku, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. W części projektu organizowanego w Polsce, udział  wzięło osiemdziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z trzydziestu polskich uczelni (w tym: siedemnastu uniwersytetów, dwóch politechnik, dwóch akademii, sześciu szkół wyższych i dwóch instytutów PAN), którzy nadesłali siedemdziesiąt cztery artykuły.


28. maja 2015

„Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014” - Podsumowanie


24. maja 2015

70 - lecie Politechniki Śląskiej w Gliwicach

21 maja Politechnika Śląska obchodziła jubileusz 70-lecia swojego powstania. W uroczystościach, oprócz pani Premier Ewy Kopacz, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz gości z innych uczelni, uczestniczył również Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało charakter wyjątkowy, ponieważ zostało połączone z uroczystym posiedzeniem Senatu, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej profesorowi Antoniemu Tajdusiowi, byłemu rektorowi AGH. Premier Jerzy Buzek, który jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz jej wieloletnim pracownikiem, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na lwowskie korzenie Politechniki oraz na ogromny potencjał śląskiej uczelni.


13. maja 2015

Wiedza - innowacje - wzrost - Międzynarodowa Konferencja SGH

14 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła ponad 300 polityków, europosłów, przedstawicieli unijnych instytucji, przedsiębiorców i naukowców z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA − „Stawiając czoła wyzwaniom w Unii Europejskiej. Edukacja i badania naukowe w UE na rzecz inteligentnego rozwoju". Konferencja miała za zadanie aktywizację i integrację środowiska młodych naukowców i innych osób zawodowo zajmujących się tematyką europejską z Polski, i Europy w tym z krajów Partnerstwa Wschodniego.


6. maja 2015

Konferencja parlamentarzystów Wspólnoty Energetycznej

6 maja Jerzy Buzek poprowadził pierwsze wspólne posiedzenie posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów parlamentów krajowych państw Wspólnoty Energetycznej z Europy Południowo-Wschodniej. Spotkanie, będące częścią posiedzenia komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, poświęcone było ocenie dotychczasowego funkcjonowania Wspólnoty Energetycznej i jej roli w polityce energetycznej UE.

Otwierając posiedzenie Jerzy Buzek powiedział: “Wspólnota Energetyczna jest sprawdzonym narzędziem rozszerzania zasad wspólnego rynku energii UE na kraje naszego szerszego europejskiego sąsiedztwa. Obu stronom przynosi ona korzyści w postaci bezpiecznej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku przestrzeni energetycznej zarówno wewnątrz UE, jak i na zewnątrz unijnych granic. Staje się dzięki temu naturalnym filarem zewnętrznego wymiaru tworzonej właśnie Unii Energetycznej. Celem dzisiejszego spotkania jest rozpoczęcie dużo bardziej intensywnej współpracy parlamentarnej w ramach Wspólnoty”.


5. maja 2015

Rozmowy z Kongresem USA o eksporcie LNG

6. maja Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim spotkał się z delegacją Komisji Energii i Handlu amerykańskiej Izby Reprezentantów.


30. kwietnia 2015

Chrzest tulipana " Jerzy Buzek"

W dniach 1-3 maja w Chrzypsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów wraz z ceremonią "chrztu" nowych odmian tych kwiatów.  W tym roku do grupy tulipanów noszących imiona wybitnych postaci świata polityki i kultury dołączył tulipan dedykowany premierowi Jerzemu Buzkowi.


16. kwietnia 2015

BIZNES Z WARTOŚCIAMI. WARTOŚCI DO BIZNESU – w Sejmie RP

W Sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się kolejna z cyklicznych konferencji „Ludzie z Wartościami”. Tematem tegorocznej konferencji był: „BIZNES Z WARTOŚCIAMI. WARTOŚCI DO BIZNESU”, a celem była szeroka promocja wychowania i edukacji – w duchu wartości oraz gromadzenie tych osób, które żyją wartościami takimi jak: dyscyplina, uczciwość, szacunek do innych, odpowiedzialność, miłość do Boga i ludzi. Premier Jerzy Buzek Temat rozpoczął debatę wystąpieniem pt.: „Na jakich wartościach budować dzisiejsze organizacje, przedsiębiorstwa, administrację państwową? - przykłady dobrych praktyk”. Wykład rozpoczął dyskusję na temat: Co oznacza prowadzenie biznesu z wartościami w praktyce?