29. maja 2015

„Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy – 2014” - Podsumowanie


25. maja 2015

70 - lecie Politechniki Śląskiej w Gliwicach

21 maja Politechnika Śląska obchodziła jubileusz 70-lecia swojego powstania. W uroczystościach, oprócz pani Premier Ewy Kopacz, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz gości z innych uczelni, uczestniczył również Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało charakter wyjątkowy, ponieważ zostało połączone z uroczystym posiedzeniem Senatu, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej profesorowi Antoniemu Tajdusiowi, byłemu rektorowi AGH. Premier Jerzy Buzek, który jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz jej wieloletnim pracownikiem, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na lwowskie korzenie Politechniki oraz na ogromny potencjał śląskiej uczelni.


14. maja 2015

Wiedza - innowacje - wzrost - Międzynarodowa Konferencja SGH

14 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła ponad 300 polityków, europosłów, przedstawicieli unijnych instytucji, przedsiębiorców i naukowców z okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA − „Stawiając czoła wyzwaniom w Unii Europejskiej. Edukacja i badania naukowe w UE na rzecz inteligentnego rozwoju". Konferencja miała za zadanie aktywizację i integrację środowiska młodych naukowców i innych osób zawodowo zajmujących się tematyką europejską z Polski, i Europy w tym z krajów Partnerstwa Wschodniego.


6. maja 2015

Konferencja parlamentarzystów Wspólnoty Energetycznej

6 maja Jerzy Buzek poprowadził pierwsze wspólne posiedzenie posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów parlamentów krajowych państw Wspólnoty Energetycznej z Europy Południowo-Wschodniej. Spotkanie, będące częścią posiedzenia komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, poświęcone było ocenie dotychczasowego funkcjonowania Wspólnoty Energetycznej i jej roli w polityce energetycznej UE.

Otwierając posiedzenie Jerzy Buzek powiedział: “Wspólnota Energetyczna jest sprawdzonym narzędziem rozszerzania zasad wspólnego rynku energii UE na kraje naszego szerszego europejskiego sąsiedztwa. Obu stronom przynosi ona korzyści w postaci bezpiecznej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku przestrzeni energetycznej zarówno wewnątrz UE, jak i na zewnątrz unijnych granic. Staje się dzięki temu naturalnym filarem zewnętrznego wymiaru tworzonej właśnie Unii Energetycznej. Celem dzisiejszego spotkania jest rozpoczęcie dużo bardziej intensywnej współpracy parlamentarnej w ramach Wspólnoty”.


6. maja 2015

Rozmowy z Kongresem USA o eksporcie LNG

6. maja Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim spotkał się z delegacją Komisji Energii i Handlu amerykańskiej Izby Reprezentantów.


1. maja 2015

Chrzest tulipana " Jerzy Buzek"

W dniach 1-3 maja w Chrzypsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów wraz z ceremonią "chrztu" nowych odmian tych kwiatów.  W tym roku do grupy tulipanów noszących imiona wybitnych postaci świata polityki i kultury dołączył tulipan dedykowany premierowi Jerzemu Buzkowi.


17. kwietnia 2015

BIZNES Z WARTOŚCIAMI. WARTOŚCI DO BIZNESU – w Sejmie RP

W Sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się kolejna z cyklicznych konferencji „Ludzie z Wartościami”. Tematem tegorocznej konferencji był: „BIZNES Z WARTOŚCIAMI. WARTOŚCI DO BIZNESU”, a celem była szeroka promocja wychowania i edukacji – w duchu wartości oraz gromadzenie tych osób, które żyją wartościami takimi jak: dyscyplina, uczciwość, szacunek do innych, odpowiedzialność, miłość do Boga i ludzi. Premier Jerzy Buzek Temat rozpoczął debatę wystąpieniem pt.: „Na jakich wartościach budować dzisiejsze organizacje, przedsiębiorstwa, administrację państwową? - przykłady dobrych praktyk”. Wykład rozpoczął dyskusję na temat: Co oznacza prowadzenie biznesu z wartościami w praktyce?


10. kwietnia 2015

Tytuł honorowego CZECHOSŁAWA 2015 dla Jerzego Buzka

Kapituła Konkursu „Czechosław” skorzystała z przysługującego im prawa i przyznała tytuł honorowego CZECHOSŁAWA 2015 Premierowi Jerzemu Buzkowi.
Kapitułę Konkursu powołał Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut spośród reprezentantów środowiska gospodarczego, organów administracji publicznej, pozarządowych organizacji społecznych oraz instytucji otoczenia biznesu działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.


12. marca 2015

Konferencja – „Na drodze pojednania…”

W Centrum Luterańskim w Warszawie, podczas uroczystej konferencji uczczono 50. rocznicę Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 roku.
Podczas debaty w której udział wzięli naukowcy, politycy i przedstawiciele kościoła luterańskiego z całej Europy, Premier Jerzy Buzek wystąpił z referatem p.t.: „Pojednanie w perspektywie europejskiej”.


6. marca 2015

Od solidarności do samorządności

Jerzy Buzek otworzył dziś drugi dzień Kongresu XXV-lecia samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu wrócił do początków samorządności w Polsce - przypomniał, że powstanie niezależnego samorządu było jednym z postulatów pierwszego Zjazdu Solidarności w 1981 r. "Wypracowaliśmy wówczas program naprawy kraju, którego podstawą było aktywne uczestnictwo obywatelskie" – zauważył.