14. grudnia 2014

Jerzy Buzek na szczycie klimatycznym COP20 w Limie

Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii, reprezentował Parlament Europejski – jako jedyny Polak wśród członków delegacji – na szczycie klimatycznym COP20 w Limie w dniach 8-15 grudnia. Jerzy Buzek jest także współautorem rezolucji PE nt. szczytu.


29. października 2014

W Wodzisławiu Śląskim o kształceniu zawodowym i ustawicznym

Podczas wizyty w Wodzisławiu Premier Jerzy Buzek spotkał się z samorządowcami i zwiedził rewitalizowane centrum miasta. Wystarczyło czasu na zapoznanie się z produktami cukierni Meisel, gdzie goście zostali przyjęci przez członków tej zasłużonej dla wodzisławskiego rzemiosła rodziny. Przed spotkaniem z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych, podczas której rozmawiano o perspektywach szkolnictwa zawodowego, Jerzy Buzek obejrzał nowoczesne pracownie, jakie powstały w rozbudowanym i zmodernizowanej dzięki środkom unijnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.


29. października 2014

W Cieszynie o polityce regionalnej

Podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Cieszyna, a także działaczami PO, Premier Jerzy Buzek z posłem do Parlamentu Europejskiego Janem Olbrychtem i posłanką na Sejm RP Aleksandrą Trybuś-Cieślar, wymienili się poglądami na temat swojego Cieszyna jak i ziemi cieszyńskiej.
Zarówno prelegenci jak i uczestnicy spotkania (a wszyscy byli „stela”), wiele uwagi poświęcili nadchodzącym wyborom samorządowym, szczególną uwagę zwracając na szanse dla ziemi cieszyńskiej. Listy kandydatów na radnych przedstawiła kandydująca na funkcję burmistrza Cieszyna Danuta Łabaj.


18. października 2014

Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” zaprosiła Premiera Jerzego Buzka

Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” zaprosiła Premiera Jerzego Buzka na uroczyste otwarcie kolejnego ośrodka pomocy ludziom potrzebującym. W Pszczynie misją fundacji jest stworzenie dla osób samotnych, starszych, miejsca, które będzie dla nich oazą możliwości na spędzenie jesieni swojego życia w przyjaznej atmosferze.


5. października 2014

Europa potrzebuje wielkich idei

- W Europie najbardziej potrzebujemy atmosfery prawdy, atmosfery otwartości i pojednania - powiedział Jerzy Buzek na gali zamknięcia 4. Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
W Forum, które rozpoczęło się w środę, udział wzięło ok. 1100 przedstawicieli biznesu, polityki, nauki i kultury z 36 krajów, w tym m.in. Polski, Argentyny, Australii, Indii, Rosji i USA. Podczas paneli dyskusyjnych analizowali oni największe wyzwania, z którymi przyjdzie w najbliższym czasie zmierzyć się Unii Europejskiej.


5. września 2014

II Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego

Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych zorganizowało Kongres aby w ten sposób przedstawić i zwrócić uwagę na sytuację kobiet mieszkających na Śląsku Cieszyńskim, zarówno w jego polskiej jak i czeskiej części, pokazać blaski i cienie regionalnej rzeczywistości, a zwłaszcza społeczno-ekonomicznej.


15. lipca 2014

Jerzy Buzek w dwóch najważniejszych organach politycznych PE

Jerzy Buzek został dzisiaj wybrany na stanowisko Przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji* Parlamentu Europejskiego na dwuipółroczną kadencję. Dzięki temu będzie brał udział w spotkaniach Konferencji Przewodniczących PE.


8. lipca 2014

J. Buzek na ogłoszeniu Wspólnych Inicjatyw Technologicznych

Jerzy Buzek jako nowo wybrany przewodniczący Komisji PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) reprezentował Parlament Europejski na ogłoszeniu Wspólnych Inicjatyw Technologicznych (JTI) w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Podkreślając wagę Inicjatyw J. Buzek powiedział: "JTI mogą stać się kołem zamachowym wzrostu w Europie - łączą partnerów, którzy są gotowi wprowadzać innowacje i inwestować z tymi, którzy wiedzą, jak prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie. Takie partnerstwo będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość życia Europejczyków oraz na konkurencyjność europejskiej gospodarki".


16. czerwca 2014

Jerzy Buzek „medalistą” Schumana

Jak co roku, Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim przyznała Medale Schuman - odznaczenie ustanowione w 1986r. za wybitne zasługi na rzecz pokoju, praw człowieka oraz integracji europejskiej. Wśród laureatów z lat ubiegłych znaleźli się m.in.: św. Jan Paweł II, Helmut Khol, Wilfried Martens, Angela Merkel, prof. Władysław Bartoszewski czy Tadeusz Mazowiecki. Od dziś grono to poszerza były Premier RP, a obecnie europoseł frakcji EPL Jerzy Buzek, który dziękując za wyróżnienie, powiedział:


12. czerwca 2014

Wybitne Panie uhonorowane nagrodą NARCYZ 2014

Już po raz trzynasty przedstawiciele władz miast, przedsiębiorcy i ludzie kultury województwa śląskiego spotkali się w Rydułtowach, aby wybrać najbardziej aktywne kobiety, które swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławiają region Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W tym roku nagrody wręczał także Premier Jerzy Buzek.