6. października 2014

Europa potrzebuje wielkich idei

- W Europie najbardziej potrzebujemy atmosfery prawdy, atmosfery otwartości i pojednania - powiedział Jerzy Buzek na gali zamknięcia 4. Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
W Forum, które rozpoczęło się w środę, udział wzięło ok. 1100 przedstawicieli biznesu, polityki, nauki i kultury z 36 krajów, w tym m.in. Polski, Argentyny, Australii, Indii, Rosji i USA. Podczas paneli dyskusyjnych analizowali oni największe wyzwania, z którymi przyjdzie w najbliższym czasie zmierzyć się Unii Europejskiej.


6. września 2014

II Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego

Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych zorganizowało Kongres aby w ten sposób przedstawić i zwrócić uwagę na sytuację kobiet mieszkających na Śląsku Cieszyńskim, zarówno w jego polskiej jak i czeskiej części, pokazać blaski i cienie regionalnej rzeczywistości, a zwłaszcza społeczno-ekonomicznej.


15. lipca 2014

Jerzy Buzek w dwóch najważniejszych organach politycznych PE

Jerzy Buzek został dzisiaj wybrany na stanowisko Przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji* Parlamentu Europejskiego na dwuipółroczną kadencję. Dzięki temu będzie brał udział w spotkaniach Konferencji Przewodniczących PE.


9. lipca 2014

J. Buzek na ogłoszeniu Wspólnych Inicjatyw Technologicznych

Jerzy Buzek jako nowo wybrany przewodniczący Komisji PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) reprezentował Parlament Europejski na ogłoszeniu Wspólnych Inicjatyw Technologicznych (JTI) w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Podkreślając wagę Inicjatyw J. Buzek powiedział: "JTI mogą stać się kołem zamachowym wzrostu w Europie - łączą partnerów, którzy są gotowi wprowadzać innowacje i inwestować z tymi, którzy wiedzą, jak prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie. Takie partnerstwo będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość życia Europejczyków oraz na konkurencyjność europejskiej gospodarki".


17. czerwca 2014

Jerzy Buzek „medalistą” Schumana

Jak co roku, Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim przyznała Medale Schuman - odznaczenie ustanowione w 1986r. za wybitne zasługi na rzecz pokoju, praw człowieka oraz integracji europejskiej. Wśród laureatów z lat ubiegłych znaleźli się m.in.: św. Jan Paweł II, Helmut Khol, Wilfried Martens, Angela Merkel, prof. Władysław Bartoszewski czy Tadeusz Mazowiecki. Od dziś grono to poszerza były Premier RP, a obecnie europoseł frakcji EPL Jerzy Buzek, który dziękując za wyróżnienie, powiedział:


13. czerwca 2014

Wybitne Panie uhonorowane nagrodą NARCYZ 2014

Już po raz trzynasty przedstawiciele władz miast, przedsiębiorcy i ludzie kultury województwa śląskiego spotkali się w Rydułtowach, aby wybrać najbardziej aktywne kobiety, które swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławiają region Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W tym roku nagrody wręczał także Premier Jerzy Buzek.


13. czerwca 2014

VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ I BIOMASY

W Raciborzu odbyło się - VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ I BIOMASY - Mikrogeneracja i energetyka rozproszona: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne i kotły na biomasę. To największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce. W 2014 roku organizowane było przez: Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą.


11. czerwca 2014

Opublikowanie Raportu "Wspólnota Energetyczna dla Przyszłości"

Zespół Ekspertów Wspólnoty Energetycznej ocenia: reformy niezbędne do sprawnego funkcjonowania Wspólnoty

W dniu opublikowania Raportu "Wspólnota Energetyczna dla Przyszłości" przewodniczący Zespołu Ekspertów Wspólnoty Energetycznej Jerzy Buzek podsumował efekt dziewięcio-miesięcznych prac grupy:  

Od niemal dziesięciu lat Wspólnota Energetyczna stanowi ważne narzędzie takiej integracji UE z Bałkanami Zachodnimi na południu i Ukrainą, Mołdawią i wkrótce Gruzją na wschodzie. Wspólnota wystawiona jest dziś na szereg nowych wyzwań i zadań - proponujemy, jak wszystkim im sprostać".


10. czerwca 2014

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Ósmą edycję projektu organizują:


10. czerwca 2014

Kongres Firm Rodzinnych w Bielsku-Białej

III Kongres Firm Rodzinnych to wydarzenie dedykowane wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką biznesu rodzinnego. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przygotowując III Kongres Firm Rodzinnych miała na uwadze rosnącą rolę tego typu przedsiębiorstw w Polskiej gospodarce oraz gospodarce regionu, jak również specyficzne problemy nurtujące firmy rodzinne, niezależnie od ich wielkości. Kongres z założenia ma być platformą wymiany informacji oraz integracji firm. Zorganizowane bloki tematyczne dają możliwość przekazania profesjonalnych i rzetelnych informacji, specjalnie pod kątem tego typu firm.