24. lutego 2016

Jerzy Buzek twarzą Unii Energetycznej

W środę w Brukseli odbyła się konferencja nt. stanu Unii Energetycznej rok po przyjęciu ramowej strategii na rzecz jej utworzenia, zorganizowana przez Instytut EurActiv. Ogłoszono podczas niej listę 40 osób o największym wpływie na kształtowanie Unii Energetycznej.


23. lutego 2016

Jaka polityka energetyczna po COP21?

W Brukseli odbył się 2. Szczyt Polityki Energetycznej zorganizowany przez Business Bridge Europe. W tym roku debata poświęcona były rezultatom grudniowego szczytu klimatycznego COP21. Uczestnicy paneli dyskusyjnych – przedstawiciele instytucji unijnych oraz przedsiębiorcy - wspólnie zastanawiali się nad tym, jak Unia Europejska powinna kształtować swoją politykę energetyczną, by wywiązać się z klimatycznych zobowiązań mobilizując pozostałe kraje świata do współdziałania, zwiększać bezpieczeństwo dostaw energii do UE, a zarazem wzmacniać konkurencyjność europejskiego przemysłu.


22. lutego 2016

Przyłapani na czytaniu

Parlament Europejski wsparł akcję „Daj się przyłapać na czytaniu”. W gmachu PE w Brukseli można było obejrzeć wystawę zdjęć o tym samym tytule. Europejscy politycy podzielili się swoimi wrażeniami i inspiracjami, które czerpią z książek. Przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim – Jerzy Buzek również dołączył do grona sfotografowanych.


20. stycznia 2016

Kolejny krok PE w stronę Unii Cyfrowej

We wtorek na posiedzeniu plenarnym w Strasbourgu posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie dotyczące strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jest to odpowiedź Parlamentu na komunikat Komisji Europejskiej zdnia 6 maja 2015 roku.


24. grudnia 2015

Życzenia Świąteczne

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Jerzy Buzek.


15. grudnia 2015

Konferencja klimatyczna w Paryżu

Blisko 200 krajów konwencji klimatycznej ONZ przyjęło w Paryżu porozumienie, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. To pierwsza w historii umowa klimatyczna na taką skalę. Negocjacje rozpoczęły się 1 grudnia i trwały prawie dwa tygodnie. Jerzy Buzek, który podczas COP21 reprezentował Parlament Europejski, określił porozumienie jako „sukces, ale na chwiejnych nogach.”


15. grudnia 2015

PE zaniepokojony Nord Stream 2

Posłowie do PE wyrazili zaniepokojenie dotyczące planów rozbudowy gazociągu Nord Stream. Podkreślili, że wszystkie unijne projekty infrastrukturalne muszą być w pełni zgodne z prawem UE.
W debacie poświęconej planom rozbudowy rurociągu głos zabrał Jerzy Buzek:


14. grudnia 2015

Ważny krok w stronę Unii Cyfrowej.

Europosłowie komisji przemysłu, badań i energii oraz rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów wezwali Komisję Europejską do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego UE . Przyjmując sprawozdanie dotyczące przedstawionej przez KE strategii na rzecz budowy tego rynku, Parlament wskazał Komisji Europejskiej, które z działań są najważniejsze i jakie inne działania należy podjąć.


7. grudnia 2015

Europejski Szczyt Innowacji

W dniach 7-10 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się siódmy Europejski Szczyt Innowacji. Tradycyjnie już współorganizatorem konferencji był przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek. W ramach wydarzenia zorganizowano kilkadziesiąt sesji na temat potencjału nowych technologii w dziedzinach takich jak: energetyka, przemysł, ochrona środowiska, rolnictwo, zdrowie, transport i bezpieczeństwo. Szczyt był okazją dla liderów z różnych sektorów do omówienia strategii i instrumentów niezbędnych do promowania innowacji w gospodarce. W tym roku organizatorzy konferencji zaapelowali też o powołanie „Paktu na rzecz innowacji”. Dokument ma przedstawić ambitną i konkretną wizję tego jak innowacje mogą wpłynąć na gospodarkę i społeczeństwo Europy. Prace nad pakietem mają zjednoczyć lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych decydentów innowacyjności.


21. listopada 2015

Jaka Europa dla kobiet?

W sobotę 21 listopada Jerzy Buzek otworzył pierwszy Kongres Kobiet w Brukseli. Działające w Polsce od 2009 roku stowarzyszenie Kongres Kobiet, mające na celu budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, zatacza coraz szersze kręgi, dlatego też po Londynie (2013) przyszedł czas na aktywację środowiska kobiet w Belgii.

Wspólnie z prof. Magdaleną Środą, premier Jerzy Buzek powitał uczestników spotkania przypominając, że wspiera i sekunduje działaniom Kongresu od samego jego powstania: